ARI11ASCH

Regeltechniek introductie voor het onderwijs

De leerlingen krijgen onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Welke parameters van mijn proces zijn bepalend voor een optimale regeling?
 • Welke soorten regelaars worden er gebruikt?
 • Hoe kunnen we een regelaar optimaal instellen?
 • Welke regelstrategieën kunnen we gebruiken om de storingen optimaal weg te werken?

Programma:

 • Basisbegrippen van regeltechniek
 • Samenstelling van een regelkring: sensor, actor, standaardsignalen
 • Bediening van een regelaar
 • Proportionele band, integratie- en differentiatietijd
 • De regelaar
 • Soorten: P, PI, PID
 • Instellen van een regelaar
 • Reacties op storingen
 • Tunen regelkringen voor temperatuur, niveau, druk en debiet met Ziegler-Nichols, offereins, Schäfer-Pressler, oscillatie en experimentele methode

Leerplandoelstellingen:

De leerlingen kunnen :

 • De begrippen mechaniseren, automatiseren, sturen en regelen, verklaren aan de hand van enkele duidende voorbeelden
 • Het functioneel schema van de regelkring tekenen en verantwoorden
 • De schematische voorstelling van een proces tekenen en verantwoorden
 • Een proceskarakteristiek opnemen, analyseren en toelichten
 • De werking van de regelaars toelichten aan de hand van een staprespons
 • De vermelde parameters van regelaars toelichten
 • Het optimaliseren van een proces toelichten
 • Meervoudige regelkringen toelichten
 • De functie en principewerking van de gebruikte kleppen in een proces toelichten

Doelgroep:

 • 6de en 7de jaars studenten
  • Automatiseringstechnieken
  • Meet en regeltechnieken
  • Mechanica-Elektriciteit

Voorkennis:

Theorie gegeven op school aan de hand van het materiaal ter beschikking gesteld door Acta voordat cursisten naar Acta komen

Vakgebied

Elektro-, meet- en regeltechniekenElektro-, meet- en regeltechnieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat