7de Chemische Procestechnieken

Voor de leerlingen van de Se-n-Se richting 7 Chemische Procestechnieken organiseert ACTA, met de steun van RTC Netwerk en Co- valent, 7 dagen praktijkopleiding.

Vandaag biedt ACTA zelfs een cursus “kennismaken met procesindustrie” aan die aan de hand van een virtuele applicatie wordt gedoceerd in een leslokaal van de school. Met behulp van het dragen van een virtuele bril navigeert de student zich doorheen de echte procesinstallatie van ACTA.

7de Chemische Procestechnieken

Volgende modules komen aan bod

  • Kennismaken met procesindustrie: hier gaan we aan de hand van P&ID’s op zoek naar onderdelen van onze procesinstallatie en leren we onze weg vinden in een ingewikkelde fabriek. Op het einde van de dag hebben we een eenvoudig procesonderdeel in dienst genomen
  • Druk en level: in onze procesinstallatie voeren we een aantal opdrachten uit die een verband leggen tussen druk en standen van vloeistoffen in een vat. Thema’s hierbij zijn hydrostatische druk, vloeistoftransport door overdrukken of aanzuigen, druk vs krachten op een oppervlak
  • Destillatie: aan de hand van computersimulaties en een labokolom bekijken we het destillatieproces van dichterbij
  • Temperatuur en warmte: we werken een hele dag met warmtewisselaars om het verschil te ervaren tussen voelbare en latente warmte, en het verschil tussen temperatuur en warmte
  • Didactische miniplant: hier gaan we aan de slag met een kleinschalige installatie waar een proces met meerdere deelprocessen in verwerkt is. Het betreft de productie in een batchreactor van biodiesel en vervolgens het opzuiveren van de geproduceerde biodiesel met een extractie- en twee verdampingsstappen
  • Flow: alles wat met vloeistof- en gastransport te maken heeft: centrifugaalpompen, compressoren, serie- en parallelschakeling, cavitatie….
  • Synthesedag: hier worden alle voorgaande thema’s geïntegreerd en werken de studenten als ploeg om de productieplant operationeel te maken en te bedienen. Onverwachtse uitdagingen zijn hierbij niet uitgesloten.