Selectieprocedure ACTA-PRO - META

Je mag enkel deelnemen aan het project indien je volgende 3 rondes succesvol hebt afgelegd:

 • Schriftelijke selectie

18 april, 23 mei, 24 juni of 23 augustus 2024

 • Selectiegesprekken met ACTA

19 april, 24 mei, 26 juni of 26 augustus 2024

 • Selectiegesprekken met bedrijven voor META/ACTA-PRO

ACTA-PRO: 1 juli en 30 augustus 2024

META: 29 augustus 2024

Start van de opleidingen is op 16 september 2024.

Schriftelijke selectie

De schriftelijke selectie bestaat uit 2 cognitieve testen:

 • Test 1
  • Voor ACTA-PRO omvat de test:
   • elementaire wiskunde (niv 1e graad TSO)
   • algemene kennis natuurkunde & chemie
   • Je mag je verwachten aan onder andere berekeningen uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortels), inhouden berekenen, vergelijkingen oplossen, , een grafiek interpreteren en vraagstukken oplossen. Voor het gedeelte chemie, natuurkunde is parate kennis voldoende.
  • Voor META is de test opgebouwd uit vier blokken:
   • basis wiskunde (hoofdbewerkingen, metend rekenen, oplossingen vergelijken)
   • toegepaste wiskunde ( vraagstukken oplossen met o.a. omtrek, oppervlakte, procentberekening, regel van drie)
   • ruimtelijk inzicht (aanzichten, ontvouwingen, projecties)
   • techniek- wetenschappen (basis fysica, basis techniek). Parate kennis is hiervoor voldoende.
 • Test 2
  • Logisch redeneren voor zowel ACTA-PRO als META
  • Deze test bestaat uit het aanvullen van een rij dominostenen ( m.a.w. het aanvullen van cijferreeksen)

AL DEZE TESTEN WORDEN GEMAAKT ZONDER REKENMACHINE

 • Selectiegesprekken met ACTA

Op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst wordt tijdens een gesprek dieper ingegaan op jouw motivering om aan de opleiding te mogen deelnemen.

Selectiegesprekken met bedrijven ACTA-PRO of META

Tijdens deze gesprekken zal het bedrijf nagaan of jij past binnen hun bedrijfscultuur.
De stageplaatsen per project worden toegewezen aan de kandidaten in overleg met de bedrijven.