MPO11ACTA-IND

Pomptechnologie voor productie

Tijdens deze cursus ontdek je meer over de opbouw en de werking van centrifugaalpompen. Je leert welke krachten er ontstaan en hoe we deze beïnvloeden. De docent geeft informatie over de opbouw en de werking van volumetrische pompen. Je leert vervolgens over de pomp- en systeemcurve en hoe deze het werkingspunt beïnvloeden. Je krijgt een overzicht van asafdichtingen, je bekijkt pompen zonder asafdichting en je leert alles over cavitatie (het begrijpen, het herkennen en het oplossen). Je krijgt kennis over pompen boven het vloeistofniveau, hoe je een pompeenheid opstart en hoe er aan troubleshooting wordt gedaan. Je krijgt begrip van wat de invloed van handelingen heeft op de levensduur van de pomp, lagers, asafdichting enzovoort. Tenslotte leer je alles over pompproblemen en schadepatronen.

Doelstellingen

Deze opleiding is gericht op het gebruik en de werking van zowel centrifugaal als volumetrische pompen in een procesomgeving. De praktijk wordt stevig theoretisch onderbouwd. Hierdoor kan je ook mee redeneren in niet-standaard situaties. Na afloop van de opleiding zal je in staat zijn om de werking, de opbouw en de inzetbaarheid van verschillende pomptypes te begrijpen, handelingen met pompen te begrijpen en hun effect op schade en levensduur van mechanische onderdelen in te schatten, problemen doelgericht op te lossen en faling van pompen te herkennen.

Doelgroepen

 • ervaren operators
 • engineering beginnend / ervaren
 • onderhoud mechanisch beginnend / ervaren

Programma

 • overzicht van pompen in de procesinstallatie
 • inzicht in de wet van Bernouilli
 • essentiële werking van centrifugaalpompen
 • verschillende types CF pompen en hun inzetbaarheid
 • korte bespreking van de pompkarakteristieken (als hulpmiddel en niet als doel)
 • correcte in-dienst name controles en voorwaarden naargelang het type pomp
 • cavitatie in al zijn aspecten
 • asafdichtingen en hun lekkagepatronen
  • oliekeerringen
  • koorpakking
  • enkele mechanische asafdichtingen
  • controle van sealsystemen met spervloeistofvaties
  • gasseals
 • praktijk op de installatie
 • integratie-oefening van pompen van verschillende capaciteiten in 1 opstelling en uitbalanceren van het proces
 • oefeningen op cavitatie
 • oefeningen op natte-bus motor pomp
 • oefeningen op vacuümtransport van vloeistoffen
 • oefeningen op slangenpomp (peristaltische pomp)

Praktische informatie

Combinatie theorie en praktijk (50/50)

Vakgebied

Mechanische techniekenMechanische technieken

Aantal dagen

3 dagen