29 sep 2022

Van verplicht nummer tot leerzame teambuilding

Een TRA is de afkorting van Taak Risico Analyse. Het is een beoordeling van gevaren die zich voordoen bij het uitvoeren van risicovolle taken. Een TRA is gericht op de veiligheid en gezondheid van uitvoerenden. Niemand betwist het belang ervan, op veiligheid doet immers niemand bewust toegevingen. En toch, de concrete inplanning ervan schiet er te vaak bij in.

Op ACTA maakten we gebruik van de rustigere zomerperiode om met z’n allen samen TRA’s uit te voeren. Een belangrijke stap om van ACTA een nog veiligere leer-en werkplek te maken. We leerden  van en door elkaar en weten elkaars job meer naar waarde te schatten. Of hoe een wettelijke verplichting leidde tot een verbindende teambuilding.

Van verplicht nummer tot leerzame teambuilding

ACTA beschikt over een didactische procesinstallatie waarin heel wat gebruikers, cursisten, dagelijks aan de slag gaan met praktijkgerichte oefeningen. Een veilige werkomgeving is daarom cruciaal.

Onze installatie evolueert en dus hoog tijd om te checken of de bestaande TRA’s nog actueel zijn.

Operatie TRA werd getrokken door een heus veiligheidsteam… Samen met een aantal veiligheidsexperts binnen ons docententeam werkte onze interne preventieadviseur een sjabloon en werkwijze uit op maat van de noden van ACTA.

De analyses werden onderverdeeld in de elementen enerzijds, waaronder alle manipulaties van de installatie vallen, en in de technische aangelegenheden anderzijds, waaronder we de grote toestellen verstaan zoals de Didactische Mini Plant, de destillatiekolom, de chemicaliën en de biodieselreactor.

Onze dames van de planning stelden voor elke analyse een team samen van minstens drie collega’s; een lid van het veiligheidsteam aangevuld met een technische medewerker met kennis van de specifiek te behandelen onderdelen en een technische leek uit de ondersteunende diensten.

Op deze manier werden de collega’s uit administratie en onderhoud mee betrokken in het proces en konden ze door de handelingen zelf uit te voeren, onder toezicht van de experts, ook ervaren waar docenten en vooral ook cursisten dagdagelijks mee werken en geconfronteerd worden.

Op dit moment worden de inventarislijsten samengelegd en de prioriteitenlijst opgemaakt. Deze wordt opgenomen in het Jaaractieplan en de quick wins worden meteen doorgevoerd.

Zoals verwacht hebben de analyses enkele -kleine- pijnpunten blootgelegd. Zo werd het duidelijk dat ventielen vaak erg hoog opgesteld staan en de hulpmiddelen daarvoor niet voldoende voor handen zijn. Een enkele kraan moet in open toestand vergrendeld worden wanneer die niet per ongeluk gesloten mag kunnen worden, en ook enkele pictogrammen ontbreken.

We stonden stil bij veiligheid en maakten werk van een belangrijke en verplichte taak. En ja, we kregen ook inzicht in de (on)handigheid van onze collega’s. Hoe ging dat ook alweer van die schoenmaker ? 😊