29 sep 2022

Sneller en beter leren met (m)e-learning

Het is als bedrijfsleider niet simpel om in te schatten of je investering in opleidingen voor medewerkers ook effectief iets oplevert. Door gebruik te maken van een gepersonaliseerd e-learningpakket, vergroot je de kans op het bereiken van de leerdoelen aanzienlijk en bespaar je bovendien op verplaatsingskosten en tijdsbesteding voor je medewerker.

Sneller en beter leren met (m)e-learning

Corona bezorgde heel wat bedrijfsleiders kopzorgen rond personeelsbezetting. Daardoor werden ook investeringen op vlak van opleiding en interne vorming niet zelden op de lange baan geschoven. Omdat opleiding van medewerkers nu eenmaal essentieel is, gingen veel opleidingsverstrekkers daarom creatief aan de slag om via afstandsleren of e-learning toch een tussenoplossing voor de fysieke trainingen te kunnen bieden. Ook ACTA bleef niet achter. ACTA ging op zoek naar de mogelijkheden om een gepersonaliseerd e-learningpakket aan te kunnen bieden, verder dan de traditionele e-learnings, waarin verschillende leermethoden aan bod kunnen komen. De ontwikkeling van de ACTA (m)e-learning was in de maak.

Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek weten we dat een vaste manier van leren niet bestaat. Waar de ene visueel is ingesteld en best leert door het bekijken van filmpjes, is de andere auditiever van aanpak of geniet het traditionele lezen misschien nog steeds de voorkeur. ACTA ontwikkelde daarom een e-learning waarbij de lerende zijn eigen leerpad kan kiezen.

Die keuzevrijheid is niet het enige voordeel dat dit pakket te bieden heeft. Zo kan de cursist aantekeningen maken in het pakket zelf, die hij later kan uitprinten. Verder wordt er op verschillende plaatsen tijdens het leerproces de mogelijkheid aangeboden de docent te contacteren. Ten slotte worden bij een aantal onderwerpen verdiepingsmodules optioneel aangeboden. Deze modules overschrijden de vooropgestelde leerdoelstellingen.

Het prijskaartje

De opbouw van zo’n lespakket is arbeids- en tijdsintensief. De voorbereidingstijd voor een les is gemiddeld dubbel zo lang als die voor een traditionele les. De ontwikkelkost ligt daarom ook hoger maar die win je als bedrijf snel terug. De verplaatsingskost van de cursisten valt weg en ook de leertijd wordt, in het algemeen, korter. E-learning is bovendien een vorm van asynchroon leren waarbij de cursist zelf kiest wanneer hij met het pakket begint, pauzeert, veder werkt.
Het lespakket kan ook aangeboden worden aan heel veel cursisten dus hoe meer medewerkers gebruik kunnen maken van een bepaalde (m)e-learning, hoe financieel interessanter voor het bedrijf. Je kan er als bedrijf ook voor kiezen om binnen het bedrijfseigen LMS systeem met het pakket aan de slag te gaan. Dat maakt het voor de medewerkers eenvoudiger, maar vraagt uiteraard wel een eenmalige ontwikkelkost.

ACTA kon ook een eenvoudiger, en dus goedkoper, e-learing pakket aanbieden maar koos bewust voor de versie die vanuit leerperspectief de interessantste is. Een vaste structuur werd ontwikkeld die toepasbaar is voor elke cursustitel die geschikt zou kunnen zijn voor het ontwerpen van een e-learning. Het bestaand lesmateriaal kan immers niet zomaar worden omgezet. De e-learning developer gaat samen met de content owner van de cursus aan de slag aan de hand van een interviewmap. Zo wordt er bijvoorbeeld erg diep ingegaan op de motivatie van de cursist. Waarom moet een cursist een bepaalde cursus volgen? Wat is het leerdoel? Ook de klant zelf kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Het pakket

ACTA kiest met haar (m)e-learningpakket bewust voor training door beleving. Lezen of luisteren wordt afgewisseld met doe-oefeningen zoals het gebruik van hotspots of de juiste oplossing aanvinken. Een visuele voorstelling mag niet ontbreken. Daar waar een traditionele les op ACTA begint met de theoretische uitleg alvorens in de praktijk aan de slag te kunnen, ben je als cursist met dit pakket vrij om te starten met een cartoon, film of tekst.

Voor de opbouw van het pakket werd er gekozen voor een vaste leervolgorde. Elke leermodule volgt op de vorige en elke module wordt afgesloten met een moment van zelfreflectie. De oefeningen uit de volgende module bevatten bovendien elementen uit die van de vorige, zodat ze steeds complexer worden, maar waarbij deze herhaling zorgt voor een extra stimulans om het reeds geziene te onthouden. De leermodule zelf is opgebouwd uit maximaal 4 leermethodes. De theorie die je kan lezen of beluisteren, de interactieve doe-oefeningen, de praktijktoepassing die visueel wordt voorgesteld en de zelfreflectie test aan het einde van de module. De cursist kan alle drie de stappen doorlopen voor de test maar kan ook stappen overslaan. De kracht van deze (m)e-learning ligt hem dus in de vorm.

De eerste (m)e-learning die binnen ACTA ontwikkeld werd, gaat over de cursus ‘lezen van logische schema’s’. De standaardcursus ‘schemalezen’ is de volgende op het lijstje. Ook de ATEX cursussen genieten de voorkeur om te kunnen aanbieden onder de vorm van (m)e-learning. Het gaat vaak om relatief theoretische cursussen of titels waarvoor geen praktijkinstallaties nodig zijn om het te kunnen leren en waarbij de doe-oefeningen dus perfect in een e-omgeving kunnen. Maar evengoed kan het theoretisch gedeelte van een cursus aangeboden worden via (m)e-learning waardoor op ACTA enkel nog op de praktijk moet worden ingezet. De toepassingen zijn eindeloos.

Wil je graag meer weten over ons pakket of heb je interesse om er binnen jouw bedrijf mee aan de slag te gaan, neem contact op en we beantwoorden met plezier al jouw vragen.