PTW11BCTA

Toegepaste warmteleer - Beknopt

Tijdens deze cursus maak je kennis met warmte en temperatuur. Je leert over het begrip voelbare en latente warmte. De docent overloopt nadien met jou enkele eenvoudige berekeningen en je leert over warmtetransport, stoomtabellen en warmtewisselaars. Zo weet je aan het einde van deze cursus waarom we nog stoom gebruiken.

Doelstellingen

  • Wat is het verschil tussen warmte en temperatuur?
  • Als we warmte toevoeren, stijt de temperatuur dan altijd?
  • Wat is het verschil tussen voelbare en latente warmte?
  • Wat zijn de drie basisberekeningen in de warmteleer?
  • Wat is warmtetransport en door welke parameters wordt dit beïnvloed?
  • Waarom gebruiken we stoom als energiedrager en wat zijn de voor- en nadelen van enkele veel gebruikte types warmtewisselaars?

In één dag tijd leer je het verschil kennen tussen warmte en temperatuur. Je zal ervaren dat warmte niet altijd een temperatuurverandering tot gevolg heeft. Van deze eigenschap wordt nuttig gebruik gemaakt door stoom als energiedrager te gebruiken.

Doelgroepen

Productiepersoneel dat te maken heeft met systemen waarbij warmte wordt gewisseld.

Praktische informatie

  • Geen voorkennis vereist
  • Combinatie theorie en praktijktraining aan verschillende installaties

Vakgebied

ProcestechniekenProcestechnieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat