MPC11ASCH

Pomptechnologie voor het onderwijs

Leerdoelen

 • inzicht geven in het correct mechanisch en procestechnisch uitlijnen van pompen
 • controle en aanwending van diverse soorten smeermiddelen

 

De leerlingen krijgen onder andere antwoord op de volgende vragen

 • wat is het nut van een correcte uitlijning?
 • hoe moet ik een pomp correct starten en stoppen?
 • hoe gebruik ik de pompkarakteristiek?

 

Programma

 • gestructureerde praktijkoefeningen in de pompinstallatie van ACTA met o.a. aandacht voor:
  • starten en stoppen
  • debietsregeling
  • as-afdichtingen
  • storingen
 • cavitatie, herkennen van slijtagebeelden
 • smering van pompen
 • start-stop procedures
 • correct uitlijnen van de pomp voor opstart
 • herkennen van de kenmerken van de kenplaat

Doelgroep

 • 3de graad Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen
 • 3de graad Biotechnologische en Chemische technieken
 • 3de graad Elektromechanische technieken
 • 3de graad Industriële onderhoudstechnieken
 • 3de graad Productie- en procestechnologie
 • 3de graad Regeltechnieken
 • 3de graad Elektromechanica

Voorkennis

Theoretische voorkennis met betrekking tot de eigenschappen en de werking van de soorten pompen is vereist.

Volgende begrippen moeten bekend zijn: zuigdruk – persdruk – opvoerhoogte – cavitatie – vortex – dampdruk. Weten wat bedoeld wordt het drukdebiet karakteristiek van een pomp.

Maximaal aantal deelnemers

 • 10

Vakgebied

Mechanische techniekenMechanische technieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat