MPC11ASCH

Pomptechnologie voor het onderwijs

De leerlingen krijgen ondermeer antwoorden op volgende vragen:

 • Welke soorten pompen zijn er?
 • Hoe moet ik een pomp correct starten en stoppen?
 • Hoe gebruik ik de pompkarakteristiek?

Programma:

 • Veiligheidsintroductie
 • Gestructureerde praktijkoefeningen in de pompinstallatie van ACTA met o.a. aandacht voor:
  • starten en stoppen
  • debietsregeling
  • asafdichtingen
  • storingen
 • Reflectie over de gedane experimenten

Leerplandoelstellingen:

De leerlingen kunnen:

 • Enkele eigenschappen en kenmerken van een pomp toelichten
 • Pompkarakteristieken interpreteren en gebruiken om de goede werking van een pomp te verifiëren
 • In een toegepaste hydraulische kring de pompkarakteristiek proefondervindelijk opmeten

Voorkennis:

 • De theorie rond pompen wordt verondersteld gekend te zijn, bij ACTA gaan we enkel praktijkoefeningen doen
 • Theoriemateriaal beschikbaar via de ACTA e-campus

Doelgroep:

Leerlingen uit het 6de of 7de jaar die in aanraking komen met pompen (elektro-mechanica, onderhoudstechnieken, procestechnieken, koel- en verwarmingstechnieken, regeltechnieken…). Een basis van fysische begrippen is noodzakelijk.

Vakgebied

Mechanische techniekenMechanische technieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat