VMV11ACTA

Machineveiligheid

Deze opleiding biedt een compleet overzicht over wet- en regelgeving wat betreft machineveiligheid. Er wordt dieper ingegaan op de eisen om tot een CE-markering te komen op basis van artikel 5 van de Machinerichtlijnen. Verder komen de risicobeoordeling, risicoreductie en de toepassing van normen uitgebreid aan bod. Ten slotte volgt een korte introductie in functional safety.

 

Doelstellingen

Na het volgen van de training:

 • Heeft de cursist inzicht en overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot machineveiligheid.
 • Heeft de cursist kennis gemaakt met de twee basisdocumenten voor machineveiligheid en toegepast op vraagstukken:
  • voor de fabrikant de Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • voor de gebruiker de CODEX over het welzijn op het werk, Boek IV, Titel 2 Bepalingen voor alle arbeidsmiddelen
 • Kan de cursist op basis van de artikelen 1 en 2 uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG bepalen of een product binnen de scope van de Machinerichtlijn valt.
 • Weet de cursist welke stappen een fabrikant moet volgen om een machine van een CE-markering te kunnen voorzien.
 • Weet de cursist welke documentatieverplichtingen een fabrikant van een machine heeft.
 • Weet de cursist welke zaken van belang zijn bij het aankopen en afnemen van machines.
 • Kent de cursist de basisprincipes van het opstellen van een risicobeoordeling van een machine.
 • Kent de cursist de belangrijkste ontwerpnormen en heeft enige ervaring opgedaan met het toepassen van een ontwerpnorm.
 • Heeft de cursist een globaal inzicht en overzicht gekregen van functionele veiligheid (veiligheids-circuits)

Programma

 • Overzicht wet- en regelgeving
 • Scope Machinerichtlijn
 • Eisen om tot CE-markering te komen op basis van artikel 5 van de Machinerichtlijn
 • Verdieping in risicobeoordeling
  • Flowchart van EN-ISO 12100
 • Verdieping in risicoreductie en de toepassing van normen
  • Overzicht van belangrijke B-normen en van enkele C-normen
  • Construeren en plaatsen van afschermingen op basis van EN-ISO 14120 en EN-ISO 13857
  • Noodstopsystemen volgens EN-ISO 13850
  • Eisen aan elektrische uitrusting (EN-IEC 60204-1, EN-IEC 61439, AREI/BOEK 1)
 • Korte inleiding in functional safety
  • Overzicht van diverse normen (IEC 61508, IEC 61511, EN-IEC 62061, EN-ISO 13849)
  • Basisprincipes van functional safety en faalkansen
  • Verschillende methoden om SIL of PL te bepalen en relatie met risicobeoordeling

Tijdens de training wordt een opdrachtenboekje met diverse opgaven gebruikt.

Doelgroepen

 • Constructeurs en machinebouwers
 • Projectleiders
 • Ontwerpers en engineers
 • Eigenaren van machines
 • Preventieadviseurs
 • Veiligheidskundigen (HVK-er / MVK-er)
 • HSE- en KAM-managers

Praktische info

 • Combinatie van theorie en oefeningen

Vakgebied

VeiligheidstechniekenVeiligheidstechnieken

Aantal dagen

1 dag