ASIS10ACTA-IND

Functional Safety Engineer - TÜV-Rheinland Safety Instrumented Systems

Tijdens dit uitgebreid leerprogramma word je ingeleid in alles rond functionele veiligheid. Je krijgt dus een antwoord op wat (functionele) veiligheid precies is, wat de standaards hiervan zijn en wat de termen LOPA, SIS en SIL inhouden. Je ziet meer over de IEC61511 wettelijk toestand en je krijgt een overzicht van de wettelijke reglementering. Aan het einde van dit onderdeel bekijk je een aantal mogelijke problemen en fouten die voorkomen in veiligheidssystemen.

Vervolgens ligt de focus op de basis van functionele veiligheid. Meer specifiek de documentatie, het management en het risico management. Je krijgt een overzicht van de levenscyclus en analyseert het verschil tussen verificatie en validatie. Je gaat na wanneer Assessments en Audits aan de orde zijn en je sluit deze basis af met de modificatie en competentie van mensen.

In het onderdeel gevaar- en risicoanalyse zit eveneens essentiële waarde wat veiligheid betreft. Je bestudeert de juiste omschrijvingen van gevaar en risico en leert wat een toelaatbaar risico is. Ook hier wordt meer verteld over risicomanagement en gevaaridentificatie van technieken FMEA, FTA en HAZOP. Ook de techniek ETA wordt uitvoerig geanalyseerd en je neemt risico reducerende technieken, risicomatrix, risicografiek en LOPA onder de loep. Je bestudeert een omschrijving van de functie van veiligheid en de veiligheid vereiste specificaties SRS.

Binnen dit vakgebied werk je altijd met een planning. Je bestudeert een planning voor een eindgebruiker en de realisatie van het veiligheidssysteem. Daarnaast bespreek je nog drie belangrijke documenten in dit onderdeel en je ziet wat de vereiste is voor de leveranciers of de veiligheid van producten.

Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen van hardware? Je bekijkt hiervan de levenscyclus, een aantal concepten en hardware fault tolerance HFT. Je krijgt verder uitleg over een aantal complexe termen zoals Safe failure fraction SFF, diagnostics en prooftest. Je onderzoekt of berekeningen binnen dit deel wel degelijk betrouwbaar zijn of niet. Je bekijkt ook alle architecturale beperkingen en de Markov techniek. De docent sluit af door meer uitleg te geven rond FMEDA en fouten in de data te bespreken.

Dan komt het onderdeel certificaten en ‘Proven in use’ aan bod. Je ontdekt dus welke certificaten je kan behalen en hoe je ze moet naleven. Je bekijkt een handboek over veiligheid en certificaten en rapporten. Je leert het begrip ‘Proven in use’ kennen en ziet hoe je het moet gebruiken en bewijzen. Ook hier ga je een aantal fouten in data na en bekijkt waar je ze vandaan moet halen.

Hoe gebruik je systemen met betrekking tot veiligheid? Hier gaat het meer over de installatie en commissioning, de uiteindelijke validatie van veiligheid, ‘operation’ – onderhoud en herstellingen en als laatste nog modificatie en aanpassingen.

Nu zijn we aanbeland bij de oefeningen. De beste manier om te leren is dan ook om de theorie om te zetten in de praktijk. Je zal kijken naar wat fouten zijn en hoe je ze moet bepalen en voert een verificatie uit. Je maakt een gevaar- en risicoanalyse van FMEA, FTA en Hazop op en selecteert SIL op een veiligheidsfunctie. Je bekijkt de beschikbaarheid van veiligheid versus de beschikbaarheid van de productie. Je bepaalt een veiligheidsfunctie en vergelijkt en maakt een selectie van toestellen. Je bekijkt aandachtig drie incident documentaire video’s. Aan het einde van de praktijk krijg je de kans om enkele vragen te stellen die mogelijk via de praktijk beantwoord worden

Doelstellingen

  • Wat is functionele veiligheid en hoe passen we de IEC 61511 toe in ons bedrijf?
  • Welke levenscyclus activiteit is voor ons van toepassing en wat betekenen de termen SIS, SIF, SIL, PFDavg, SFF, HFT, Prooftest dekking,… en LOPA?
  • Wat is het verschil tussen veiligheid beschikbaarheid versus productie beschikbaarheid en wat is het nut van een veiligheidshandboek (safety manual)?

Na deze cursus van drie dagen heb je je competentie in functionele veiligheid bewezen. Dit is een ‘normatieve vereiste’ uit de functionele veiligheid standaard IEC61508 en IEC 61511 voor alle engineers en designers die betrokken zijn bij productie veiligheid en het toepassen van safety instrumented systems. Indien je slaagt voor het examen op het einde van de driedaagse cursus bekom je een certificaat die door de Duitse TÜV Rheinland wordt uitgegeven.

Doelgroepen

  • E&I onderhoud ervaren
  • E&I engineering ervaren

Praktische informatie

  • Duur cursus: 3 dagen gevolgd door een ½ dag examen op de vierde dag, apart inschrijven voor het examen ASISCEACTA-IND!!
  • Voorkennis vereist: Minimaal 3 jaar ervaring met proces veiligheid of functionele veiligheid OFWEL een universitair diploma Master of Bachelor in Engineering OFWEL de ervaring verklaard door de werkgever
  • Combinatie groepsleren en individuele praktische oefeningen
  • Alle materiaal is in het Engels maar wordt in het Nederlands gegeven
  • Alle oefeningen alsook de ‘open’ examen vragen mogen / kunnen in het NL geantwoord worden

 

Vakgebied

VeiligheidstechniekenVeiligheidstechnieken

Aantal dagen

4 dagen