EFR11ACTA

Frequentiesturingen voor E&I technici

Tijdens deze cursus ontdek je de werking van een asynchroon motor en de koppeling en snelheidskarakteristiek van een inductiemotor. Je ziet verschillende aanloopmethodes voor kooiankermotoren. Ook de snelheidsregeling van driefasige asynchroon motoren en de opbouw van een frequentieregelaar worden onder de loep genomen. De docent maakt je bewust van de regelprincipes bij PWM omvormers (toerentalregeling, koppelregeling) en de software en parameters die bij dit deel horen. Je krijgt uitvoerig uitleg rond de EMC problematiek en komt te weten wat de invloed is van het net type op een frequentieregelaar.

Tijdens het praktijkgedeelte leer je een frequentiesturing instellen en vraag je actuele waarden en storingsmeldingen op. Zo weet je aan het einde van de les op welke manier je het toerental regelt van een asynchroon motor.

Doelstellingen

  • Hoe regelen we het toerental van een motor en beperken we de aanloopstroom van een motor?
  • Hoe is een frequentieregelaar opgebouwd en welke soorten bestaan er?
  • Wat zijn de belangrijkste parameters van een frequentiesturing die we moeten instellen en hoe beveiligen we de motor bij gebruik van een frequentiesturing?In een cursus van slechts één dag ben je bekwaam de nodige parameters van een frequentiesturing te gebruiken en in te stellen.

Doelgroepen

  • E&I onderhoud beginnend
  • E&I onderhoud ervaren
  • E&I engineering beginnend
  • E&I engineering ervaren

Praktische informatie

  • Voorkennis vereist: Cursus wisselstroom (EIE21ACTA) en motoren (EMO11ACTA)
  • Combinatie groepsleren en individuele praktische oefeningen

Vakgebied

Elektro-, meet- en regeltechniekenElektro-, meet- en regeltechnieken

Aantal dagen

1 dag