PDRA11ACTA-IND

Destillatie voor raffinaderijen

Deze destillatiecursus richt zich specifiek tot operatoren en ingenieurs van raffinaderijen.

De cursus bouwt het gehele destillatieproces stap voor stap op, zodat ook cursisten zonder basiskennis bij deze cursus kunnen aansluiten.

De invloed van de verschillende parameters op een binaire destillatie wordt grondig bestudeerd. Om het volledige destillatieproces van een raffinaderij aan bod te laten komen, breiden we deze kennis uit naar multicomponentendestillatie en destillatiekolommen met zijafnames. Ook de verschillende technieken om azeotrope mengsels te scheiden, worden behandeld.

Na het bespreken van de verschillende inbouwelementen, eindigt de cursus met een uitgebreid practicum aan de glazen destillatiekolom.

De cursus is een afwisseling tussen theorie en oefeningen op de simulator, waardoor het verband met de praktijk onmiddellijk duidelijk wordt.

Doelstellingen

 • Inzien voor welke producten destillatie een geschikte scheidingstechniek is.
 • De dampspanning van zuivere stoffen begrijpen en kunnen toepassen op het destillatieproces.
 • Het verband kunnen leggen tussen een enkelvoudige destillatie en een industriële destillatiekolom.
 • De  invloed begrijpen van de verschillende parameters om een destillatiekolom te bedienen.
 • Invloed van druk (en drukverschil) op het destillatieproces inzien.
 • Onderzoeken of het toevoegen van stoom het destillatieproces kan verbeteren.
 • Begrijpen op welke manieren een azeotroop mengsel gescheiden kan worden.
 • Inzicht verkrijgen in de voor- en nadelen en in de beperkingen van de verschillende technieken om een azeotroop mengsel te scheiden.
 • Impact van de koppeling van verschillende destillatiekolommen op het energieverbruik kunnen analyseren.
 • Het begrip sleutelcomponent begrijpen en leren hoe de kolom ingesteld kan worden om de juiste sleutelcomponenten te verkrijgen.
 • Invloed van de parameters van een zijafname kunnen optimaliseren.
 • De voor-en nadelen van de verschillende inbouwelementen kunnen uitleggen.

Doelgroep

 • Beginnende operatoren die het destillatieproces van hun raffinaderij willen leren kennen.
 • Ervaren operatoren die hun kennis willen opfrissen.
 • Operatoren die de overstap maken van buitenoperator naar bordoperator.
 • Ingenieurs en chemici die de werking van destillatieprocessen op een raffinaderij beter willen leren kennen.

Programma

 • Indeling van de stoffen en de toepassing op scheidingstechnieken
 • Het begrip dampspanning
 • Binaire mengsels en het Txy-diagram
 • Continue binaire destillatie
 • Vacuümdestillatie
 • Warmterecuperatie bij destillatiekolommen met inbegrip van warmtepomp
 • Stoomdestillatie
 • Multicomponentendestillatie
  • sleutelcomponenten
  • energierecuperatie
 • Azeotropen
  • wat is een azeotroop
  • heteroazeotroop
  • extractieve destillatie
  • azeotropische destillatie
  • pressure-swing destillatie
 • Interne opbouw van een kolom
 • Practicum aan een glazen kolom

 

Praktische info

 • Geen voorkennis vereist.
 • Combinatie van theorie, toegepaste oefeningen en computersimulatie.

Vakgebied

ProcestechniekenProcestechnieken

Aantal dagen

3 dagen