PDE11BSCH

Destillatie practicum voor het onderwijs

Leerdoelen

 • de invloed van regelparameters (reflux, bodemtemperatuur/warmte-input, druk, hoogte van de voeding, voedingssamenstelling en voedingsdebiet) kunnen uitleggen en correct gebruik bij het besturen van een destillatiekolom
 • het verband kunnen beschrijven tussen kooktemperatuur van mengsels en hun concentraties (Txy-curve)
 • de noodzaak en werking van reflux uitleggen
 • de invloed van het refluxdebiet op de energie-efficiëntie van een destillatiekolom en op de productkwaliteit uitleggen
 • de vertaling tussen een P&ID en een werkelijke destillatiekolom kunnen maken
 • de onderdelen en verschillende stromen in en rond een destillatiekolom kunnen aanduiden
 • correct en veilig opstarten van een destillatiekolom met behulp van een opstartbeschrijving
 • de eindspecificaties voor top- en bodemproduct correct opvolgen
 • een temperatuurprofiel kunnen interpreteren
 • op basis van de voedingsconcentratie de correcte voedingsplaats bepalen
 • druk-, niveau-, debiet- en temperatuurmetingen uitvoeren

 

De leerlingen krijgen onder andere antwoord op de volgende vragen

 • voor welke producten is destilleren een geschikte scheidingstechniek?
 • welke fysische begrippen vormen de basis van het destilleren?
 • wat is reflux, heb ik dat wel nodig, wat zijn de voor- en nadelen ervan?
 • welke parameters kan ik beïnvloeden om een destillatiekolom te bedienen?
 • hoe ziet de binnenkant van een kolom eruit, wat zijn de voor- en nadelen van verschillende systemen?

 

Programma

 • besturing van een destillatiekolom op een simulator
 • inbouwelementen: schotelsystemen, gestorte pakking, structuurpakking
 • correct omgaan met ontvlambare producten en ex-zone
 • opstarten van een glazen destillatiekolom met een water/methanol mengsel

Doelgroep

 • 3de graad Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen
 • 3de graad Biotechnologische en Chemische Technieken
 • 3de graad Chemie
 • 3de graad Techniek-wetenschappen

Voorkennis

 • de begrippen destillatie, destillatiekolom, dampspanning, koken/kookpunt, reflux, reboiler, condensor, homogene/heterogene mengsels en latente warmte kunnen uitleggen
 • kunnen werken met Txy-diagrammen/grafieken (kooklijn-damplijn)

Maximaal aantal deelnemers

10

Vakgebied

ProcestechniekenProcestechnieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat