PDE11BSCH

Destillatie practicum voor het onderwijs

De leerlingen krijgen onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Voor welke producten is destilleren een geschikte scheidingstechniek?
 • Welke fysische begrippen vormen de basis van het destilleren?
 • Wat is de relatie tussen een enkelvoudige destillatie en een industriële destillatiekolom?
 • Wat is reflux, heb ik dat wel nodig, wat zijn de voor- en nadelen ervan?
 • Welke parameters kan ik beïnvloeden om een destillatiekolom te bedienen?
 • Hoe ziet de binnenkant van een kolom eruit, wat zijn de voor- en nadelen van verschillende systemen?

Programma:

 • Indeling van de stoffen
 • Het begrip dampspanning, totaaldruk, partieeldruk
 • Van enkelvoudige destillatie naar een industriële kolom
 • Inbouwelementen: schotelsystemen, gestorte pakking, structuurpakking
 • Workshop aan glazen labokolom

Leerplandoelstelligen:

De leerlingen kunnen:

 • Proefopstellingen voorbereiden, uitvoeren en resultaten formuleren en toelichten.
 • De verschillende fasen van de gebruikte elektromechanische onderzoeksmethoden in een zelf uitgevoerd experiment herkennen.
 • Een onderzoeksvraag bij een eenvoudig elektromechanisch probleem formuleren.
 • Experimenten of onderzoeksopdrachten uitvoeren aan de hand van een instructie.
 • Tijdens de uitvoering, uitvoeringsfouten ontdekken en oplossingen formuleren.
 • Gepaste hulpmiddelen en informatie gebruiken om gegevens te verzamelen, relaties te onderzoeken en resultaten voor te stellen.
 • Reflecteren over de te bekomen resultaten en over de aangewende methode.

Doelgroep:

Leerlingen uit het 6de of 7de jaar die in aanraking komen met chemische procestechnieken, labotechnologie en destillatietechnieken.

Voorkennis:

Een basis van fysische begrippen is noodzakelijk.

Maximaal aantal deelnemers:

8

Vakgebied

ProcestechniekenProcestechnieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat