POP11ACTA-IND

Basisvaardigheden voor onervaren procesoperatoren

Nieuwe medewerkers die zonder vooropleiding procestechnieken aangenomen worden om in een complexe chemische procesinstallatie te werken, moeten zich hierin vanaf het begin op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier kunnen begeven. Het is daarbij van cruciaal belang dat vanaf hun start de juiste basisvaardigheden aangeleerd krijgen. Hierdoor zijn ze sneller inzetbaar en kunnen ze een grotere meerwaarde vormen binnen hun team.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld om onervaren procesoperatoren wegwijs te maken in de opbouw van een chemische procesinstallatie. We kunnen niet hun specifiek proces uitleggen, maar wel de algemene opbouw en bijhorende gevaren, omgaan met noodsituaties, werken met chemicaliën, correct gebruik van PBM’s, veilig sleutelen,… Daarbij besteden we veel aandacht aan het efficiënt aanleren van zo’n procesinstallatie met de eerste basistaken die een operator zal moeten uitvoeren zoals het lopen van controle- en inspectierondes, wisselen van filters, housekeeping, indienstname van beperkte installatiedelen met gebruik van procedures en instructiekaarten,… Het volledige programma vind je hieronder.

Ook het luik van de soft skills wordt opgenomen in deze opleiding. Wat betekent het om een procesoperator te zijn, hoe kan ik zo goed mogelijk samenwerken in een team en daarin als onervaren collega toch snel een meerwaarde zijn? Jobfierheid en motivatie zijn hierbij heel belangrijke, maar geen evidente, zaken.

Deze opleiding duurt 5 dagen die verdeeld zijn over 3 weken (2 dagen + 2 dagen + 1 dag). Zo kunnen de deelnemers hun aangeleerde kennis aftoetsen in hun bedrijf en met feedback en eigen voorbeelden terugkomen.

Bovendien is deze opleiding geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives waardoor de opleiding recht geeft op opleidingsverlof (erkenningsnummer ODB-1002998). Om dit administratief in goede banen te leiden, vragen wij u om ons voor start van de opleiding op de hoogte te brengen (acta.info@acta-vzw.be) als u hiervan gebruik maakt.

Doelstellingen

 • Gevaren leren inschatten van het werken in een procesinstallatie.
 • Op een juiste en veilige manier handelingen uitvoeren in een procesinstallatie.
 • Inzicht krijgen in het grotere geheel van een procesinstallatie.
 • Vertaling leren maken van de P&ID en de procesinstallatie naar een handig flowschema.
 • Uitlijningen maken op P&ID en flowschema en deze kunnen overbrengen naar de procesinstallatie.
 • Correct leren bedienen van o.a. handventielen, starten en stoppen van pompen.
 • Veilig en efficiënt kleine sleutelwerken uitvoeren en werken met utilities.
 • Leren werken met overdruk en onderdruk.
 • Noodzaak van beluchting bij vullen of leegmaken van een tank.
 • Leren communiceren met walkie-talkie van controlekamer naar de buitenoperator.
 • Eerste kennismaking met besturingssysteem en belang van opvolgen trends.
 • Hoe zorg ik voor jobfierheid en motivatie als procesoperator?

Doelgroepen

 • Startende operatoren zonder vooropleiding SIRA, 7CPT, ACTA-PRO of VDAB

Programma

Introductie algemene opbouw van procesinstallaties

 • De voornaamste componenten van een procesinstallatie
 • Wat gebeurt er in een chemische installatie?

 

Gevaren van een procesinstallatie

 • Hoe begeef je je op een veilige manier in een procesinstallatie?
 • Chemiekaarten en gevarensymbolen
 • PBM’s
 • Correct handelen volgens het noodplan bij ongeval, brand, lekkages, gasuitbraak e.d.

 

Bewaken van een procesinstallatie

 • Inspectie- en controlerondes lopen en correct melden van afwijkingen
 • Opruimen en ‘good housekeeping’
 • Incidenten en bijna-incidenten

 

Een procesinstallatie onder de knie krijgen

 • Begrijpend lezen van P&ID’s en kunnen vertalen naar de procesinstallatie

 

Veilig en efficiënt werken in een procesinstallatie

 • Wat is ‘veilig werken’?
 • Sleutelwerken
 • Bedienen van handventielen
 • Werken met bedrijfsmiddelenstation (BMS) en slangen
 • Wisselen en vervangen van filters
 • Nut en gevaar van verschillende soorten van leidingverwarming
 • Hoe omgaan met isolatie (CUI)?
 • LMRA en STOP-reflex
 • Vergunningen
 • Instructiekaarten en procedures
 • Starten en stoppen van centrifugaal- en verdringerpompen
 • In- en uit dienst nemen van een installatie(deel)
 • Oplossen van veel voorkomende storingen bij meettoestellen
 • Hoe doe je aan storingsanalyse?
 • Goede werkwijzen van een procesoperator
 • Procesveiligheid
 • Procesbeveiligingen

 

Werken als procesoperator in een ploeg

 • Jobfierheid en motivatie
 • Werken in shiften
 • Groepsdynamiek
 • Shiftovergave

 

Communicatie met walkie-talkie

 

Praktische info

 • Geen voorkennis vereist

Vakgebied

ProcestechniekenProcestechnieken

Aantal dagen

5 dagen

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat