EEXA11ACTA

ATEX: Basiscursus Explosiebeveiliging

Tijdens deze cursus ontdek je wat nu precies een explosie (gas en stofexplosie) is en bekijk je enkele voorbeelden van incidenten. Je gaat na wat mogelijke ontstekingsbronnen zijn en je krijgt informatie over veiligheidsrelevante eigenschappen van producten (vlampunt, explosiegrenzen, zelfontstekingstemperaturen…). Ook de verschillende zones en het zoneringsplan (gas en stof) worden uitgebreid verklaard. De docent werpt ook een blik op de wetgeving ATEX 114 en 153, een belangrijk deel van de cursus. Je bekijkt hier onder meer het belang voor de bedrijfsvoering, de inspectie en onderhoud. Je ziet eveneens wat het verschil is tussen de economische en de sociale richtlijn. Daarnaast wordt nog het verschil tussen elektrisch en niet-elektrisch materiaal en het verschil tussen recent en oud materiaal (vòòr invoering ATEX wetgeving) grondig bestudeerd.

Je kijkt ook naar de beveiligingsmaatregelen (primaire, secundaire, tertiaire en organisatorische maatregelen) en herkent en verklaart kenplaatgegevens uit ATEX materiaal , mede aan de hand van enkele voorbeelden. Ter afsluiting leer je wat de impact is van de regelgeving op de werkzaamheden in explosiegevaarlijke zones en kan je risico’s herkennen. Je bekijkt overigens grondig een overzicht van de beveiligingswijzen (algemene benadering). Na het volgen van deze cursus bezit je de essentiële basiskennis over explosiebeveiliging.

Doelstellingen

  • Welke richtlijnen zijn van toepassing binnen explosiebeveiliging en wat is het verband tussen Atex 114 en Atex 153?
  • Hoe bepalen we Atex zonering en weten we of onze apparatuur geschikt is voor de zone?
  • Wat zijn de potentiële ontstekingsbronnen en hoe maken we een ontstekingsanalyse?
  • Wat is EVD?

In slechts één dag ken je de basis over ATEX en kan je dit kaderen binnen de regelgeving.

Doelgroepen

  • Alle personeelsleden
  • Leidinggevende productie, van bedrijven waar brandbare en/of explosieve producten

Praktische info

  • Voorkennis vereist: Basis elektrische en/of mechanische achtergrond
  • Combinatie groepsleren en individuele praktische oefeningen
  • Voorbeelden uit de eigen werkomgeving zijn welkom

 

Vakgebied

Elektro-, meet- en regeltechniekenElektro-, meet- en regeltechnieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat