PAZ11ASCH

Aanmaken en zuiveren van biodiesel voor het onderwijs

Leerdoelen

 • kunnen uitleggen hoe een batchproces (reactor) en een continue proces (zuivering) werkt
 • het begrip extractiewerking kunnen uitleggen
 • een procesinstallatie in de correcte volgorde kunnen opstarten

 

De leerlingen krijgen onder andere antwoord op de volgende vragen

 • hoe ziet de reactie van frituurolie naar biodiesel eruit?
 • hoe werkt een geroerde tankreactor?
 • hoe kan hydrostatische druk gebruikt worden als beveiliging van een procesinstallatie of om 2 delen van elkaar af te zonderen in een sifon?
 • wat is het gevaar als een sifon een hevel wordt?
 • hoe wordt stoom gebruikt om een reactor op te warmen?
 • van het labo naar een continue procesomgeving: hoe vind ik mijn weg in een procesinstallatie?
 • hoe start ik zo’n procesinstallatie op een veilige manier op en hoe werk ik er veilig in?
 • hoe ga ik om met storingen in het proces?

 

Programma

 • biodiesel maken: reagentia afwegen, doseren en toevoeren in een reactor
 • werken met warmte, koken, verdampen en stoom tijdens de reactie
 • schemalezen, regelkringen, procescomputers
 • visueel maken van verschillende fysische begrippen zoals exotherm/endotherm, verdampen/koken, hydrostatische druk, gaswetten en de chemische reactie van producten doorheen de glazen reactor
 • installatiebediening, economische factoren, omgaan met storingen
 • zuiveringsinstallatie opstarten als bordoperator, buitenoperator
 • pH regelen van verschillende mengsels
 • kwaliteitscontrole van de geproduceerde biodiesel

Doelgroep

 • 3de graad Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen
 • 3de graad Biotechnologische en Chemische Technieken
 • 3de graad Chemie
 • 3de graad Techniek-wetenschappen

Voorkennis

Een theoretische kennis van volgende fysische en chemische begrippen is noodzakelijk: exotherme en endotherme reactie, katalysatoren, verdampen en koken, hydrostatische druk, latente warmte, pH.

Maximaal aantal deelnemers

10

Vakgebied

ProcestechniekenProcestechnieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat