29 Jun 2022

Opleidingen op maat vullen bedrijfsnoden in

ACTA biedt een hoop verschillende opleidingen aan. Maar soms zit wat een bedrijf nodig heeft daar niet tussen. Dan kan ACTA een opleiding op maat uitstippelen. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Twee bedrijven die op het maatwerk van ACTA beroep deden, Pfizer en Umicore, doen hun verhaal.

Opleidingen op maat vullen bedrijfsnoden in

Bedrijven hebben vandaag vaak erg specifieke noden. De omgeving waarin ze werken en bijvoorbeeld de machines die ze gebruiken, zijn uniek. Maar ook hun bedrijfsnoden verwachten maatwerk. Zo ook bij Pfizer. Het farma-bedrijf wil een voortdurende focus op veiligheid op de werkvloer garanderen en dwong zo ACTA buiten de gebaande paden te kijken.

Machines onder druk

“We werken in een hoogtechnologische omgeving met veel apparaten die onder hoge druk staan, denk maar aan lucht of vloeistofdruk”, stelt Lotte Van Laer, learning and development specialist bij Pfizer. “Dat brengt bepaalde risico’s met zich mee. Zo is het project met ACTA ontstaan. Als organisatie willen we maximaal inzetten op de veiligheid van onze medewerkers én willen we hen tegelijk laten groeien door de juiste ontwikkelingstrajecten aan te bieden. Daarom wilden we een degelijke opleiding rond toestellen onder druk kunnen geven.”

Met die vraag kwamen ze bij ACTA terecht, die een opleidingstraject op maat in elkaar stak. “We hebben enkele gesprekken gehad over onze noden”, stelt Lotte. “Samen kwamen we tot de conclusie dat er niets in het bestaand aanbod volledig paste bij onze leervraag. Daarom ontwikkelde ACTA een ééndaagse maatopleiding voor ons. We hebben hen bezocht en ACTA bezocht ook onze productieomgeving. We vonden een gemeenschappelijke taal,en kregen de leernood scherp. ACTA begreep erg snel wat we echt nodig hadden.”

Van chemie naar farmacie

Voor ACTA was dat alvast een sprong, want het opleidingsinstituut werkt vooral voor de chemische sector. ACTA moest dus haar aanbod aanpassen aan de noden van de farmaceutische industrie. “Ze zijn er goed in geslaagd om zich snel in te werken”, vertelt Lotte. “De projectcoördinator bij ACTA heeft zelfs een farmaopleiding gevolgd om zich beter te oriënteren in onze wereld. We hebben trouwens de opleidingsinstallatie bij ACTA uitgebreid met een mobiele uitrusting die wij leverden. Wij hebben twee kleine farma-machines, met onze flexibels en aansluitingen, gekoppeld aan hun opleidingsinstallatie. Dat zorgde voor een betere herkenbaarheid voor onze medewerkers.”

Momenteel zit de cursus op maat nog in een pilootfase. Zo zullen er vijf opleidingen plaatsvinden, waarna er kan bijgestuurd worden en het concept kan opgeschaald worden. “Heel veel mensen in ons bedrijf komen in aanraking met toestellen onder druk”, zegt Lotte. “Dus we spreken over een potentiële doelgroep van 200 tot 300 medewerkers.”

 

ACTA heeft twee grote troeven, ze hebben hun hele opleidingscentrum en tegelijk is de expertise erg groot bij de docenten.

Lotte Van Laer - Pfizer

Reorganisatie

Een andere cursus op maat organiseerde ACTA op de Olense vestiging van Umicore. “Begin vorig jaar werd er een reorganisatie aangekondigd op één van onze diensten”, stelt Wendy Neuts, learning and development manager bij Umicore. “Daarom moesten er enkele mensen intern verplaatst worden. Om ervoor te zorgen dat zij maximale kansen kregen, wilden we daar een ontwikkelingstraject aan koppelen. Daaruit vloeide het idee voort om mensen die al in dienst waren, maar nog niet het diploma A2 chemie hadden, daarvoor een opleiding te laten volgen.”

Het resultaat was een intensieve basiscursus chemie gegeven door ACTA. “Het is een vijftiendaagse opleiding die mensen tijdens hun werktijd kunnen volgen”, stelt Wendy. “Dat is niet niks. Daarbij krijgen ze drie betaalde studiedagen om zich voor te bereiden op het examen. Als je daarvoor slaagt en een week stage doet, dan kom je in aanmerking voor de interne vacatures waarvoor een diploma A2 chemie vereist is.”

Uiteindelijk werd die opleiding niet enkel voorzien voor de mensen die een impact ondervonden van de reorganisatie, maar voor iedereen in de vestiging. Zo doorliepen een 70-tal medewerkers het traject uitgestippeld door ACTA.

 

Link met productie

De keuze voor ACTA was zeer bewust volgens Wendy. “We hadden een beroep kunnen doen op hogescholen. Maar ACTA staat veel dichter bij de business. Zij schatten beter in wat er op de werkvloer van chemische bedrijven verwacht wordt. Hogescholen staan daar iets verder vanaf. Die link met de productie was cruciaal.”

De uiteindelijke opleiding kwam ook tot stand door een goed overleg tussen ACTA en Umicore. “Een aantal mensen uit onze R&D afdeling hebben hun inzichten meegegeven”, vertelt Wendy. “Op basis daarvan heeft ACTA een lessenpakket samengesteld. Dat hebben ze vervolgens naar ons teruggekoppeld. Dat overleg verliep erg vlot.”

Wendy kijkt alvast positief terug op het traject. “Het was een zeer waardevol lessenprogramma”, zegt ze. “We organiseren jaarlijks heel wat opleidingen, maar deze was uniek. We gaven onze medewerkers een opportuniteit om verder te groeien, zonder dat dit noodzakelijk gelinkt was aan een nieuwe job. We gaven ze ook de kans om dit tijdens de uren te doen. De respons was heel positief. Mensen die in het verleden dit soort opleidingen lieten schieten, zetten er deze keer echt hun tanden in. Het traject was natuurlijk niet makkelijk, dus het ging niet zonder slag of stoot. Maar aan het einde van de rit zag je een grote groei bij de deelnemers.”

Krappe arbeidsmarkt

Beide bedrijven kijken dus erg positief terug op de samenwerking met ACTA. Een ervaring die ze ook aan andere bedrijven zouden aanraden. “Er is een krapte op de arbeidsmarkt”, zegt Wendy. “Maar er zitten ook mensen met erg veel motivatie binnen je bedrijf, die door omstandigheden niet een bepaald opleidingsniveau haalden. Als je dan zo’n kans kan bieden, dan zorgt dat voor erg veel motivatie bij je mensen.”

“ACTA heeft twee grote troeven”, besluit Lotte Van Laer. “Ze hebben hun hele opleidingscentrum, waar er op een veilige manier geëxperimenteerd kan worden aan een echte installatie. Zo kan je essentiële taken oefenen zonder dat een fout, wat hoort bij het leerproces, onmiddellijk gevolgen heeft voor je productie. Tegelijk is de expertise erg groot bij de docenten. Het zijn ervaren mensen met een rugzak vol kennis en verhalen, die jarenlang zelf in het veld werkten.”