spacer
 

Operationeel veiligheidsgedrag

Terug naar overzicht

Referentie: VOV21ACTA

Een praktische gedragstraining : Valideren van eigen- en groepscompetenties op de werkvloer

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen

• Wat is operationeeel veiligheidsgedrag, toch niet weer iets nieuws?
• Waarom operationele veiligheid, er zijn toch al genoeg voorschriften en programma’s rond veiligheid?
• Hoe gaan we in groep en individueel praktisch om met de complexe materie van veiligheid op de werkvloer in de procesindustrie?
• Wordt er rekening gehouden met mijn mening en ervaring?
• Wat zijn competenties, wat is het verband met veiligheid?
• Leer je jouw collega’s veilig, verantwoord te werken?
• Waarom en hoe risico´s opsporen, evalueren, reduceren of voorkomen ?
• Waarom en hoe schrijf of lees ik een werkvergunning ?
• Wat is LMRA ?
• Welke is het juiste gebruik van het juiste PBM ?
• Wat is het gewenste veiligheidsgedrag ?
• Wat beïnvloedt het menselijk gedrag?

Resultaat gerichte doelstelling

• De opleiding is erop gericht de complexe veiligheidsmaterie op de werkvloer zowel individueel als in groep te analyseren en hieruit steeds verantwoorde en veilige besluiten te trekken voor het team- en individuele handelen.
De deelnemers zullen in de waarheidsgetrouwe procesinstallatie situaties herkennen waardoor ze zelf hun groeps- en individuele competenties kunnen toetsen.
Sterke en minder sterke punten worden door de cursisten zelf herkend en besproken.
• Valideren (= toetsen en verrijken) van eigen- en groepscompetenties
Competenties i.v.m. teamwerk, probleem oplossen, risicobeoordeling, werkvoorbereiding,
werkverdeling, shiftoverdracht, communicatie, zelfstudie, opleiden, …. worden getoetst.
• Na deze training hebben de cursisten inzicht gekregen in het denkproces dat gevolgd wordt en dat mogelijk tot onveilige situaties kan leiden.

Doelgroep

De doelgroep zijn (ervaren) operatoren en direct leidinggevenden. Ook het management kan betrokken worden in de opleiding.

Programma

Tijdens de cursisten-gestuurde praktische opleiding zullen de cursisten voor hen vertrouwde taken uitvoeren in een draaiende procesinstallatie, waarbij volgende zaken aan bod komen:
• risicobeheersing, ongevallen en bijna ongevallen
• taak- en risicoanalyse (LMRA);
• soorten vergunningen;
• collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen;
• signalisatie / pictogrammen;
• veiligheidsattituden
• eigen effectiviteit, praktische ervaringen van de cursisten
• positieve werkhouding
• belang van sociale invloed op de werkvloer
• Veiligheids-, milieu- en gezondheidsbewustzijn
• Organisatie van het werk (werkvoorbereiding, teamwerk,…)
• Oplossingsgericht denken
• Nauwkeurigheid en orde
• Noodreflexen
• Communicatie
• Bevorderen van veilig werken
• …
Het hoofddoel van de opleiding is het bespreken van het al dan niet gestelde veiligheidsgedrag. Dit gedrag wordt gestuurd door de intrinsieke motivatie van de cursisten. Elk gedrag wordt bepaald door attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit. Deze aspecten komen zeer uitgebreid aan bod tijdens de reflectiemomenten gedurende de opleiding. Doel is het gewenste veiligheidsgedrag te stimuleren en te bespreken. Het hoe iets op de meest veilige manier wordt uitgevoerd, is de vraag die constant op de lippen ligt.

Trainers

De lesgevers beschikken over meerdere jaren praktijkervaring. Deze cursus valt onder de afdelingsmanager veiliheidstechnieken, Hans Musters.

Praktisch

Voorkennis: basisveiligheid
Werkwijze: Praktische opleiding in een draaiende procesinstallatie waarbij cursisten voor hen vertrouwde taken uitvoeren.
Maximaal: 8 personen

Planning en reseveren: Marie Van den Bogaert of telefonisch op 03/620.23.84

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be