spacer
 

Veiligheidsgerichte procestraining voor beginnende technici en EMR

« Terug naar Veiligheidstechnieken

Referentie: VVPT20ACTA

 U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen

 • Waarom deze opleiding, er zijn toch al genoeg voorschriften en programma’s rond veiligheid?
 • Het toetsen en stimuleren van competenties i.v.m. teamwork, probleemoplossing, risicobeoordeling, shiftoverdracht, communicatie,….
 • Hoe gaan we in groep en individueel praktisch om met de complexe materie van veiligheid op de werkvloer in de procesindustrie?
 • Hoe spreek je je collega’s aan op veiligheidsgedrag?
 • Hoe risico´s opsporen, evalueren, reduceren of voorkomen ?
 • Waarom en hoe schrijf of lees ik een werkvergunning ?
 • Wat is LMRA ?
 • Welke is het juiste gebruik van het juiste PBM ?
 • Wat is het gewenste veiligheidsgedrag ?
 • Wat beïnvloedt het menselijk gedrag?

Resultaat gerichte doelstelling

 • Het bespreken van het al dan niet getoonde veiligheidsgedrag, wat bepaald wordt door attituden, sociale invloed en eigen effectiviteit
 • Het toetsen en stimuleren van competenties i.v.m. teamwork, probleemoplossing, risicobeoordeling, shiftovergave, communicatie,…
 • Onervaren techniekers wegwijs maken in de veiligheidssystemen aanwezig in de bedrijven (werkvergunningen, LMRA, risicoanalyse,…)
 • Werken in een off-the-job veilige on-the-job leeromgeving: uitvoeren van technische taken in een waarheidsgetrouwe procesinstallatie
 • Bespreken en toepassen van de veiligheidsvoorschriften i.v.m. elektrische veiligheid naar de persoon en het bedrijf toe

Doelgroep

De doelgroep zijn beginnende mechaniekers samen met EMR (meet-en regel techniekers).

Programma

Tijdens de opleiding zullen de cursisten technische taken uitvoeren in een draaiende procesinstallatie, waarbij volgende zaken aan bod komen:

 • Herkennen van een fout in meetapparatuur. Daarbij een stappenplan opstellen om het probleem op te lossen
 • Storing analyse aan de hand van een loopschema, uitvoeren van nodige metingen met geschikt meetapparatuur en het probleem oplossen op een veilige manier.
 • risicobeheersing, ongevallen en bijna ongevallen
 • taak- en risicoanalyse (LMRA);
 • soorten vergunningen;
 • collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • signalisatie / pictogrammen;
 • veiligheidsattituden
 • positieve werkhouding
 • Veiligheids-, milieu- en gezondheidsbewustzijn
 • Organisatie van het werk (werkvoorbereiding, teamwerk,…)
 • Oplossingsgericht denken
 • Nauwkeurigheid en orde
 • Noodreflexen
 • Communicatie tussen de verschillende disciplines (mechaniekers, meet-en regeltechniekers,…)
 • ...

Cursisten krijgen opdrachten in onze procesinstallatie waarbij ondertussen door de docenten een observatie wordt uitgevoerd. De al dan niet getoonde attituden worden nadien tijdens de reflectiemomenten besproken. Er komt dus eigenlijk geen theorie aan te pas. Via observaties gaan we het gedrag analyseren samen met de cursisten met als doel het gewenste veiligheidsgedrag te bespreken en zo te stimuleren.

Trainers

De begeleiders beschikken over meerdere jaren praktijkervaring

Praktisch

Voorkennis: Basis technische achtergrond
Werkwijze: Praktische opleiding in een draaiende procesinstallatie
maximaal 8 personen

 

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be