15 dec 2021

Najaar in het teken van digitalisering

De voorbije maanden stond digitalisering bij ACTA hoog op de agenda. Sinds september kunnen onze cursisten feedback geven na een opleiding door het scannen van een QR code. In oktober vond een interactief digitaliseringsevent plaats op ACTA waarbij experts uit de sector door Catalisti werden samengebracht.  Eind november organiseerden we een heuse VR en AR testweek in samenwerking met enkele doctoraatstudenten van het Europese CHARMING project. Tenslotte ging eind december een digitale processimulator voor de Antwerpse 7CPT studenten in première. Kortom, de digitaliseringstrein draait bij ACTA op volle toeren en wordt ook in 2022 verder gezet!

Najaar in het teken van digitalisering

Interactieve uitwisseling tussen experts

Digitalisering versnelt duurzame innovatie en verhoogt productiviteit en groei. Het stoomt bedrijven klaar voor de toekomst, maar brengt ook obstakels met zich mee. Daarom bracht de Vlaamse speerpuntcluster Catalisti op 26 oktober bedrijfsexperts in digitalisering en industrie 4.0 samen op ACTA voor een interactieve uitwisseling rond digitalisering in de chemiesector.

 

Welke uitdagingen ervaren bedrijven? Welke valkuilen zijn er? Hoe kan samenwerking via open innovatie oplossingen bieden? Aan de hand van concrete cases werden inspirerende ideeën uitgewisseld en werden opportuniteiten voor toekomstige projecten en partnerschappen geïdentificeerd.

Op het programma van “Chemie en digitalisering? Een match!” stond allereerst een inspirerende voorstelling van twee innovatieve projecten rond digitalisering: DAP²CHEM en de Proeftuin Opleiden 4.0. Daarna volgde een interactieve discussieronde om nieuwe innovatiekansen in kaart te brengen. Ten slotte konden alle aanwezigen tijdens de afsluitende receptie zelf aan de slag met vernieuwende vormen van VR en AR trainingen voor de chemie en procesindustrie.

Wetenschappelijk onderzoek

Eind november vond er op ACTA zelfs Europees, wetenschappelijk onderzoek rond het gebruik van VR en AR als trainingstools in de chemie en procesindustrie plaats! Gedurende één week waren toekomstige procesoperatoren uit het 1825 project (https://acta-vzw.be/opleiding-tot-procesoperator-voor-jongeren/) en middelbare schoolstudenten uit de richting 6 Chemie onze proefkonijnen.

Deze testweek kwam tot stand door een mooie samenwerking tussen ACTA en enkele internationale doctoraatstudenten uit de richtingen IT, pedagogie en ingenieurswetenschappen van het CHARMING project (https://charming-etn.eu/). Dit project is een vakoverschrijdend onderzoek waarbij leerstrategieën en trainingsprototypes in de vorm van games, VR en AR worden ontwikkeld. Via dit project wil Europa de chemie en procesindustrie concurrentieel houden en daarom zowel kinderen, studenten als werknemers laten kennismaken met deze innovatieve vormen van opleiden.

Vorige maand reisden in dit kader drie van deze doctoraatsstudenten af naar Brasschaat om samen met ons een hele week onderzoek uit te voeren. De prototypes van het CHARMING project waren niet van de minste: je eigen reactor bedienen in VR en werken in een labo op je smartphone door middel van AR. Daarnaast kon ACTA nog een derde prototype toevoegen om mee aan de slag te gaan: virtueel een filter leren spoelen.

Deze nieuwe manieren van trainen werden uitvoerig getest door de toekomstige generatie.
Bovendien deden we ook onderzoek naar de verschillen tussen een klassieke training en VR training. Beide groepen studenten kregen net evenveel tijd om een procedure aan te leren om een filter te spoelen. De ene groep kreeg dit aangeleerd in de procesinstallatie, de andere groep zette een VR bril op en leerde dezelfde procedure maar in een 3D omgeving. Achteraf kregen de deelnemers dezelfde evaluatievragen en moesten ze ook allemaal de procedure zelfstandig uitvoeren in de procesinstallatie.

De resultaten worden verder verwerkt de komende maanden en zullen verschijnen in de papers van de verschillende doctoraatsstudenten. We delen echter al één interessante observatie: de studenten die de filterprocedure in de procesinstallatie aangeleerd kregen en degene die dezelfde procedure in VR leerden, maakten ongeveer evenveel fouten. Ook de tijd die ze erover deden om de procedure zelfstandig uit te voeren tijdens de evaluatie lag in dezelfde lijn. Wordt vervolgd!

 

Digitale feedback

Ook onze feedbackformulieren ondergingen een digitale metamorfose. Voortaan geven onze cursisten hun reacties niet langer met pen en papier. Sinds dit najaar kunnen ze met hun eigen smartphone of een tablet van ACTA aan de slag.

Door het scannen van een QR code verschijnt een digitale vragenlijst waar de deelnemers hun mening over de opleiding die ze gevolgd hebben kunnen geven.

Was de leerinhoud naar wens? Hoe vond je het verloop van de cursus? Wat vond je van het aangeboden cursusmateriaal? Zat er een duidelijke structuur in de les? Of heb je iets gemerkt waaruit wij kunnen leren? Een greep uit de vragen van onze vernieuwde evaluatietool. Dankzij dit systeem ontvangen onze docenten ook meteen een digitaal overzicht van de feedback op hun opleiding. In een handomdraai wordt duidelijk wat goed zit en wat eventuele verbeterpunten zijn.

In 2022 wordt de administratieve digitaliseringsgolf verder gezet in de vorm van een digitale aanmeldkiosk. Cursisten die ’s ochtends toekomen op ACTA zullen zich door het scannen van een QR code kunnen aanmelden, hun lokaal waar hun opleiding plaatsvindt raadplegen en meteen ook een broodje bestellen voor de lunch.

Online simulator voor studenten 7CPT

Vorig schooljaar waaide reeds een digitale wind door het 7CPT traject met de introductie van een VR lesdag. Daarbij maakten de studenten virtueel kennis met de procesinstallatie van ACTA en voerden ze navigatieopdrachten uit in VR.

In 2022 zullen de studenten 7CPT uit het Antwerpse zich nu ook digitaal kunnen voorbereiden op hun praktijkdagen bij ACTA. Samen met het Nederlandse bedrijf Mobatec ontwikkelden enkele van onze docenten een digitale proces simulator. Met behulp van deze tool kunnen leerkrachten en studenten de werking van de procesinstallatie van ACTA reeds in de klas of thuis simuleren.

Door vooraf al digitaal te oefenen zijn de studenten nog beter klaargestoomd voor hun effectieve bezoek. Op de simulator oefenen ze namelijk al heel wat leerdoelen die ze dan ter plaatse bij ACTA meteen kunnen omzetten in de praktijk.

Meer weten over onze digitale projecten of interesse in één van onze digitale producten? Neem contact op via https://acta-vzw.be/digitale-leermethodieken/