29 sep 2022

Full experience voor 7CPT

Op ACTA zetten we 100% in op het practicum. Door de combinatie van voorbereidend werk op school en optimaal gebruik van de unieke procesinstallatie, krijgen de leerlingen van 7CPT de best mogelijke voorbereiding op hun overstap van de schoolbanken naar de industrie.

Full experience voor 7CPT

Leerlingen uit het 7de jaar chemische procestechnieken (7CPT) komen, na een ‘ VR Kennismaking met de procesinstallatie’ op hun school, 6 dagen naar ACTA om de theorie toe te passen in de praktijk. Gedurende de eerste 5 dagen krijgen ze verschillende modules aangeboden waaronder druk & level, destillatie, flow, aanmaken en zuiveren van biodiesel in een didactische miniplant en temperatuur en warmte. De 6de dag wordt al deze kennis samengebracht in een synthesedag.

De theorie

“Wanneer de leerlingen de theoretische voorbereidingen op deze dagen op school kunnen doen, kan de tijd op ACTA volledig besteed worden aan de oefeningen zelf. Op die manier winnen we veel tijd en vermijden we dat er groepen zijn die pas een eerste pomp kunnen starten na de pauze van 10u of dat een groep de voorziene oefeningen zelfs niet af krijgt. ACTA gaat zo voor de full experience, waarbij de installatie voor 100% benut wordt”, aldus Tom Devolder, productmanager procestechnieken bij ACTA.

Om de nodige ondersteuning in deze voorbereidingen te kunnen bieden, paste ACTA voor de zomervakantie de cursusboeken aan volgens de vernieuwde methode. De theoretische vragen die vooraf beantwoord kunnen worden, werden apart aangeduid. Zo ontstaat er al wat basiskennis, voor de leerlingen op ACTA komen. Vragen als ‘Wat is cavitatie?’ of ‘Hoe werkt een centrifugaalpomp?’ worden niet meer uitgedacht tijdens de ACTA-dag, maar meteen verder uitgediept door de docenten van ACTA. Gedurende het schooljaar zullen de docenten van ACTA en de scholen deze werkwijze beoordelen en bijsturen waar nodig. Daarbij voorziet ACTA de gepaste ondersteuning voor de leerkrachten.

De praktijk

Tijdens de opleiding 7CPT leren de leerlingen heel veel over de verschillende onderdelen die in een procesinstallatie gebruikt worden, zoals regelventielen, stoom, pompen, meettoestellen… ACTA vult dit aan door in te zetten op de samenhang tussen al deze onderdelen. Waar de grondstoffen binnenkomen, het verdere verloop doorheen de installatie, welke utility’s er worden ingezet, welke producten overkop gaan in een destillatiekolom en welke door de bodem,… Al deze wegen moet je als operator vanbuiten kennen. Om dat snel te kunnen leren, moeten startende operatoren hun installaties heel vaak tekenen in eigen flowschema’s. Stelselmatig met meer en meer details.

Door de tijdswinst die het voorbereidend werk oplevert, kunnen we op ACTA meer inzetten op het leren tekenen van zo’n procesinstallatie en kunnen we duidelijk maken wat de kracht van die tekening is.  Tijdens de verschillende lesdagen werken ze telkens in andere delen van onze installatie en maken ze dus steeds nieuwe flowschema’s. Zo hebben ze na de eerste 5 dagen de flowschema’s van onze ganse installatie gemaakt. Die zijn nodig om tijdens de 6de dag, de synthesedag, de volledige installatie te kunnen opstarten. Ze verdelen zich in 2 groepen en leren zo werken alsof ze een echte ploeg zijn. De vooraf gemaakte flowschema’s zorgen ervoor dat ze snel een duidelijk overzicht krijgen, efficiënt kunnen werken en mogelijke storingen accuraat kunnen oplossen.

En verder…

Op ACTA ben je nooit klaar met bijleren en dus denken we ondertussen ook toekomstgericht. Vorig jaar werd het cursusboek voor 7CPT al vereenvoudigd door het samenvoegen van de kleinere, aparte modules tot één werkbaar geheel, waarbij extra info over de bedrijven, sector, digital skills en green skills werden voorzien. In een volgende fase gaan we nog meer inzetten op de digital en green skills binnen de industrie. De vergroening wint aan belang, ook in de bedrijven, en ook daar zetten we binnen ACTA op in. Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen en weten hoe ze zelf concreet invloed hebben op de vergroening in de industrie. Om in te spelen op de digital skills maakte ACTA al budget vrij om het aantal schermen in de controlekamer te verhogen, waardoor we weer een stap dichter komen bij de leefwereld van de (toekomstige) operatoren.