03 sep 2020

Schoolstart met baanbrekend VR project

Schoolstart met baanbrekend VR project

ACTA en 7CPT stellen unieke leermethode voor

“Elk nadeel heeft zijn voordeel.” ACTA profiteerde de afgelopen maanden van de lockdown om verder te werken aan het virtualiseren van haar opleidingsaanbod. En het resultaat mag er zijn. Leerlingen uit het zevende jaar Chemische Procestechnieken profiteren nu al van deze unieke leermethode. Van half september tot eind oktober maken ze op een diepgaande manier kennis met een virtuele procesinstallatie vanop school

7 dagen op ontdekking in de industrie

Leerlingen van het zevende jaar Chemische Procestechnieken krijgen al geruime tijd bij de start van hun opleiding een traject op ACTA aangeboden. ACTA, het opleidingscentrum voor de chemische procesindustrie, beschikt over een unieke didactische plant waarin leerlingen, werkzoekenden en werknemers uit de industrie in een veilige omgeving (bij)scholing kunnen genieten. Het 7 dagen durend project bestaat uit een brede waaier aan onderwerpen die samen een globaal beeld geven over de dagelijkse werking binnen chemische bedrijven. Zo zijn destillatie, druk en level, temperatuur en warmte belangrijke onderwerpen tijdens deze cursus. Maar het begint allemaal met een kennismaking met de installatie. Het is ook daar dat de virtuele wereld begint.

 

 

What’s in it for me?

“Door deze leermethode in te voeren, nemen leerlingen veel interactiever deel aan de les. Ze leren vlot in team communiceren omdat goed overleg noodzakelijk is om de persoon met VR-bril te kunnen begeleiden in zijn wandeling door de plant”, vertelt Patrick Dierckx docent bij ACTA. De leerlingen zijn op deze manier aangewezen op elkaar en leren zo duidelijke instructies geven en opvolgen. Ook de veiligheidsaspecten worden op deze manier duidelijker overgebracht. Waar ze vroeger moesten teruglopen naar de plant waar iemand hen kon wijzen op de gevaarlijke situaties, kunnen ze nu zelf op zoek gaan naar zaken die ze over het hoofd gezien hebben.

Door het gebruik van de VR-brillen probeert ACTA aan te sluiten op de leefwereld van jongeren. Bovendien vormt dit door de toenemende digitalisering binnen het bedrijfsleven weer een extra stap in de brugfunctie die ACTA wil zijn tussen het onderwijs en de industrie.

 

 

 

Primeur in Tessenderlo

Op vrijdag 11 september vond in het Heilig Hart Instituut in Tessenderlo de eerste VR-les plaats. Zowel de ACTA docenten als de leerkracht van deze klasgroep, Romain Swinnen ervaarden deze dag als innoverend en doeltreffend. Swinnen vond de virtuele plant er zelfs mooier uitzien dan de live versie. “Onze leerlingen konden vlot hun weg vinden in de plant. De opdrachten waren duidelijk en goed haalbaar binnen de vooropgestelde tijdslimiet. De voorbereidingen werden door ACTA getroffen tot in het kleinste detail en er traden geen technische problemen op. Het enthousiasme bij de leerlingen was groot.” Swinnen wijst erop dat er veel gesproken wordt over virtual reality maar dat er tot hiertoe nog weinig effectief mee gebeurt. “ACTA deed dit nu wel en werkt daardoor heel toekomstgericht.” De komende weken staat deze virtuele trip ook de leerlingen van Sint-Carolus Sint-Niklaas, Stella Maris Merksem, Don Bosco Hoboken, Don Bosco Haacht, Sint-Jozef Bokrijk, PTS Boom en Avant in Antwerpen te wachten.

 

 

 

 

Het Programma

De leerlingen worden in kleine groepen verdeeld en beschikken over een VR-bril per groep. De andere groepsleden kunnen volgen op het computerscherm. In de voormiddag gaan de leerlingen met deze bril op navigeren door de installatie, op zoek naar een aantal belangrijke onderdelen van de installatie. Onderweg worden enkele onveilige situaties in scène gezet, die ze al dan niet bewust kunnen waarnemen. In een feedbackmoment worden deze situaties en de opbouw van de installatie uitvoerig besproken.

Na de middag moeten de leerlingen met hun verworven kennis aan de slag. Aan de hand van schema’s bereiden ze schriftelijk een opstart voor in de plant. Wanneer ze daarmee klaar zijn, gaan ze met de VR-bril aan op zoek naar de juiste ventielen om te openen en sluiten. Door middel van hotspots op de ventielen kunnen ze de bril zodanig viseren, waardoor ze vragen kunnen beantwoorden en ventielen kunnen openen of sluiten. Afsluitend volgt opnieuw een feedbackmoment.

ACTA leert zelf ook uit deze feedback om zo de lessen blijvend te optimaliseren. Zo kunnen in de toekomst ook de andere opleidingsdagen optimaal afgestemd worden op de aangepaste introductiedag.