09 okt 2020

ACTA trekt de kar voor Proeftuin 4.0

De chemische industrie staat voor enkele mooie uitdagingen

In het kader van het Vlaio-proeftuinproject opleiden 4.0 werken ACTA, Catalisti, imec, en Karel De Grote Hogeschool samen om de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor opleidingen binnen de chemie-, kunststof- en procesindustrie te demonstreren en valideren.

ACTA trekt de kar voor Proeftuin 4.0

In de Vlaamse chemie- en procesindustrie worden digitale 4.0 technologieën vandaag de dag niet of nauwelijks gebruikt om werknemers op te leiden. Nochtans kunnen chemie- en procesbedrijven niet altijd terugvallen op traditionele opleidingsmethoden. Zo zijn er op de productievloer bijvoorbeeld gevaarlijke situaties mogelijk. Die zijn moeilijk na te bootsen in een opleiding. Daarnaast zijn er ook machines die 24 op 24 draaien en niet zomaar stilgelegd kunnen worden voor een opleiding. Digitale, Industrie 4.0-gebaseerde simulaties kunnen in beide gevallen een oplossing bieden.

VR

“We zijn gestart met een onderzoek naar de beschikbare, nieuwe leermethodieken. Op basis van de aanwezige knowhow bij de projectpartners en de selectie van geschikte leersituaties, hebben we besloten om met Virtual- en Augmented Reality aan de slag te gaan.”

Hans Musters, Business Development Manager - ACTA

Bij de selectie van geschikte leersituaties voor de chemische sector is er uit gegaan van de functie van proces operator. Er is op zoek gegaan naar manieren om een aantal procedurele handelingen binnen deze job via nieuwe technologieën aan te leren. Uiteindelijk kwamen twee testcases uit de bus. Door het opzetten van een Virtual Reality bril zal een operator het wisselen van een filter in een installatie met zwavelzuur kunnen trainen.

“De situatie lijkt zich af te spelen in het bedrijf zelf en toch kan je onbelemmerd en veelvuldig oefenen. Zelfs veiligheidsrisico’s ondervind je aan de levende lijve. Best even schrikken!”

Laure Van Hecke, medewerkster digitale leermethodieken - ACTA

Daarnaast werd een digitale leeroplossing met Augmented Reality ontwikkeld. Het controleren van de status van een installatie alvorens men een pomp kan starten zal kunnen met  behulp van een IPad.  Deze training kan aan de pomp zelf plaatsvinden, maar evengoed in een vergaderzaal. In dat geval wordt de pomp gesimuleerd in een door jou aangeduide ruimte.

De eerste demonstraties leverden reeds vele enthousiaste reacties op. De herkenbaarheid van de cases en het gebruiksgemak van de technologieën sprak bedrijven aan. Sommigen zagen bovendien zélf al nieuwe toepassingsmogelijkheden binnen hun onderneming.

Dit najaar wordt er op grotere schaal verder onderzoek gedaan naar de inzetbaarheid van deze digitale Industrie 4.0 technologieën.

“Vanuit onze rol als leerinterventieontwikkelaar gaan we verder uitdiepen wat de mogelijkheden, maar ook beperkingen van de gekozen leermethodieken zijn. Het potentieel van de 4.0 technologieën als innovatieve opleidingsmethodes willen we demonstreren, kenbaar maken en verder onderzoeken en ontwikkelen binnen de chemische industrie.”

Vanaf volgend jaar zal ACTA dan ook demosessies organiseren voor bedrijven. Daarnaast zal er een handleiding ontwikkeld worden waardoor bedrijven zelfstandig kunnen experimenteren. Bovendien gaat ACTA met enkele bedrijven samen uitzoeken hoe de nieuwe technologieën kunnen ingezet worden bij hun concrete leernoden, zodat werknemers écht bijleren.