29 sep 2021

ABC van elektro-, meet- en regeltechnieken

Het vakgebied EMR omvat erg veel boeiende aspecten. Lees ons ABC en leer zo al een beetje van wat wij hieronder verstaan.

ABC van elektro-, meet- en regeltechnieken

AREI: het algemene reglement op de elektrische installaties: de bijbel voor al onze elektro cursussen

BA4 en BA5: rond de gevaren van elektriciteit gewaarschuwde (BA4) en elektrisch vakbekwame (BA5) mensen die we vormen of up-to-date houden

CAPACITEIT: een elektrische mogelijkheid om energie (tijdelijk) te bewaren , maar ook een van de eigenschappen van een cursist die we hier constant verhogen

DRUK: uitgedrukt in Pascal, bij “onze” Pascal uitgedrukt in cursusdagen

ELEKTRON: een elektrisch geladen deeltje van een atoom dat je misschien in heel je leven nooit te zien krijgt, maar je wel toelaat om te zien; onze hersenen en zenuwen verwerken ze namelijk zelfs in onze slaap.

FOUTZOEKEN: een cursus die een betere naam verdient hier op ACTA: foutvinden

GELEIDING: transport van elektrische lading of warmte

HOOGSPANNING: wisselspanning hoger dan 1000V of gelijkspanning hoger dan 1500V

ISOLATIE: beschermt ons tegen kortsluiting, tegen schokstromen bij aanraking van elektrische installaties,… en tegen de klimaatopwarming

KORTSLUITING: waarbij de elektrische stroom oneindig groot wordt en de opwarming oneindig in het kwadraat… vonken en vuur!

LEIDINGEN een algemene term voor kabels, een verzameling van geïsoleerde geleiders die we op hun beurt draden noemen in een elektrische installatie.

METEN is WETEN: een oeroud begrip in elk wetenschappelijk domein weliswaar via verschillende technieken.

NORMEN: de enige plaats waar je terugvindt waar “volgens goed vakmanschap” nu eigenlijk voor staat.

OVER: Overbelasting, overspanning, overstroom,… Te is nooit goed!

POTENTIAAL: potentiële energie van een geladen lichaam, spanning,… niet alleen in elektriciteit van toepassing.

Q: symbool van de elektrische lading uitgedrukt in coulomb [C]  naar Charles-Augustin Coulomb of ampère-seconde [As], de hoeveelheid lading vervoerd door een elektrische stroom van 1 ampère gedurende 1 seconde.

REGELING: maatregel om te zorgen dat het goed gaat.

STROOM: is het transport van elektrische lading veroorzaakt door de beweging van elektronen door geleiders en halfgeleiders onder invloed van een potentiaalverschil.

TERRE: de Franse term die in de elektriciteit gebruikt wordt om de aardverbinding aan te duiden.

UITWENDIGE INVLOEDEN: die onze meet- en regelsignalen beïnvloeden en die we nooit mogen vergeten te compenseren of in elk geval rekening mee moeten houden.

VOLTA: Alessandro, de ontdekker van de batterij, wiens naam gelinkt werd aan de eenheid van elektrische spanning, de Volt (V)

X-STRAAL: een elektromagnetische straling, die, gelukkig voor ons, als ze van de zon afkomstig is, door de aardatmosfeer wordt tegengehouden.

Y: symbool van de admittantie uitgedrukt in Siemens. De admittantie is het omgekeerde van de impedantie of complexe elektrische weerstand (Z) uitgedrukt in Siemens.

ZEER LAGE VEILIGHEIDSSPANNING: een spanning die gegarandeerd lager is en blijft in alle omstandigheden dan wat voor het menselijk lichaam als gevaarlijk wordt beschouwd bij aanraking.