29 Jun 2022

7 energievriendelijke tips voor jouw onderneming

De energieprijzen staan hoog. Dat drijft bedrijven ertoe om extra in te zetten op een verminderd en efficiënter energieverbruik. Zo ook ACTA. We leggen uit hoe we onze energiefactuur doen dalen en geven jou tips om hetzelfde te doen. Zo onderzoekt onze technische dienst waar ze mogelijk energie kunnen besparen, en welke interventies daar het beste voor geschikt zijn. “We kijken eerst waar er laaghangend fruit te vinden is”, stelt Ben Neys, medewerker van de technische dienst van ACTA.

7 energievriendelijke tips voor jouw onderneming

1. Zorg voor een up-to-date energiefoto

ACTA liet een “foto” maken van haar energieverbruik door een studiebureau. “We hebben een onderzoek laten doen”, vertelt Ben. “Dat helpt ons om goede ondersteunde keuzes te maken. Zo was er een idee om in elk lokaal de normale verlichting te vervangen door LED-lampen. Het onderzoeksbureau is aan het berekenen of dat echt een besparing oplevert. Iedereen denkt namelijk automatisch dat LED-verlichting zuiniger is. Dit is zo, maar in combinatie met de vervangingskost en werkelijke branduren is de winst niet altijd groot genoeg om de investering te verantwoorden. De TL5 verlichting van 10 jaar geleden is op zich al energiezuinig. Dat maakt deze studie zo belangrijk.”

De eerste resultaten wezen alvast uit dat het stooklokaal waar de koelgroep zich bevindt vaak onnodig warm is. De warmtevraag was verkeerd ingesteld waardoor de douches heel de dag op 65°C bleven, wat eigenlijk niet nodig is. De brander draaide hierdoor overuren en de moeilijk te isoleren buizen verspreidden en verloren zo veel warmte in deze ruimte. Door variatie in de uren te brengen, kan er bespaard worden zonder aan comfort te moeten inboeten.

2. Stel je koeling optimaal in

Eén van de gebieden waarrond ACTA werkt is de koeling. Zeker tijdens de zomer kan dat een belangrijke bron van energieverbruik zijn. “Als experiment hebben we de minimumtemperatuur hoger gezet”, legt Ben uit. “Voordien was dat 18 graden en dat staat nu op 19 graden. 18 graden is eigenlijk al erg koud en je voelt het verschil niet zoveel met 19 graden, maar die ene graad zorgt wel voor minder energieverbruik. Met elke graad win je energie. Ook stelden we de koeling zo in dat het bijblazen van koude lucht met de temperatuur mee evolueert. Wanneer de buitentemperatuur kouder dan 20°C is en het dus niet nodig is, wordt er ook niet meer bijgeblazen.”

3. Kies voor automatische zonnewering

Een andere manier om energie te besparen, is het optimaliseren van de zonneweringen. Voordien werden die manueel bijgesteld, wat ertoe leidde dat de zonneweringen soms open bleven tijdens bijvoorbeeld het weekend en dat de lokalen te warm werden. Wat op zijn beurt een sterkere koelingskost inhield. Door dat te automatiseren, wordt er mogelijk energie bespaard.

“Zo’n interventie wekt soms ook frustratie op”, geeft Ben toe. “Het systeem moet eerst afgesteld worden. Een klein station analyseert het weer, bijvoorbeeld de temperatuur en of de zon schijnt en op basis daarvan beslist het om de zonwering al dan niet te laten zakken. Maar in het begin was het systeem te gevoelig. Bij het minste streepje zon ging de wering naar beneden, om dan een kwartier later terug omhoog te gaan.”

Zo’n systemen verwachten dus experimentatie en bijstellen. Iets dat uiteindelijk een succes bleek. “We hebben doorgezet, en nu merk je dat de zonwering haar effect heeft.”

4. Pas je wagenpark aan

Op dit moment is er veel te doen over de mobiliteitsregelingen voor bedrijven. Vanaf 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens op diesel of benzine gereduceerd tot 2026, wanneer ze helemaal niet meer aftrekbaar zijn. Bovendien stijgt de CO2-taks voor deze wagens aangeschaft vanaf 2023 aanzienlijk.

Steeds meer werknemers kiezen daarom voor een elektrische bedrijfswagen. Een ‘groene’ wagen heeft meestal een hogere cataloguswaarde en brengt dus een hoger voordeel alle aard (VAA) met zich mee. Dit wordt echter gecompenseerd door een lagere CO2 -uitstoot, die het VAA sterk doet dalen. De impact van een lagere CO2 -uitstoot kan op die manier dus de hogere catalogusprijs compenseren.

Op dit moment zet ACTA alvast haar eerste stappen. Voor de bedrijfswagens wordt gezocht naar hybride modellen. Bovendien begeven onze docenten zich op een duurzame manier naar de klant door gebruik te maken van elektrische deelwagens. Ook zo dragen onze mensen heel bewust hun steentje bij voor een duurzame samenleving.

 

5. Sensibiliseer je medewerkers

Naast vermindering van energieverbruik op basis van technische acties, zoals een zonnewering automatiseren, zijn er ook andere zaken waar je op kan inzetten als bedrijf. Zo is het belangrijk om mensen te overtuigen van het belang van minder energie verbruiken. “Verpak het in een groter verhaal van energie besparen en het klimaat helpen”, raadt Ben aan. “Zo gaat het niet gewoon over mensen met de vinger wijzen omdat ze bijvoorbeeld hun computer lieten aanstaan of het licht vergaten uit te doen. Kleine ingrepen in een proces zorgen voor minder piekbelasting en zo een meer verspreid verbruik.”

6. Herzie je energiecontracten

Energiekosten verminderen gaat echter niet enkel over zaken besparen. Het verwacht ook dat je je energiecontract goed onder de loep neemt. Een opdracht die niet altijd even makkelijk is. “De energiemarkt kan soms een kluwen zijn”, stelt Ben. “Soms is het niet altijd duidelijk hoe een contract werkt en wat de implicaties ervan zijn als bijvoorbeeld de gasprijzen stijgen. Zoek dus goed uit hoe de contracten werken en hoe regelgeving rond bijvoorbeeld duurzame energie zal veranderen. Een voorbeeld daarvan is de transportvergoeding die berekend wordt op de piekbelasting van een kwartier. Als je op een kwartier een hoge piek maakt, dan kan dat ervoor zorgen dat je het hele jaar een hoge kost betaalt.”

7. Durf nieuwe technologieën te onderzoeken

De energiemarkt staat ondertussen niet stil. Nieuwe, duurzame technologieën komen in sneltempo op ons af, ook bij ACTA. Zo wordt er volgend jaar een experimentele batterij geïnstalleerd op ons bedrijventerrein, die de bedrijven daar kunnen delen. Het voordeel van zo’n batterij is dat ze piekbelasting aankan, wat op een bedrijventerrein erg nuttig is. De stroom die een bedrijf nu te veel produceert, bv door een te veel aan zonnepanelen, gaat momenteel naar het net. Je krijgt dan minder terug dan je geeft om het net niet te belasten. Dit wordt dan als een piek gezien, waardoor je tarief stijgt. Daarom is het belangrijk om de productie en het verbruik goed op elkaar af te stemmen. De batterij op het terrein vangt het teveel aan productie op waardoor de andere bedrijven daar mee gebruik van kunnen maken. Zo hebben zowel de bedrijven die te veel produceren als degene die extra stroom nodig hebben er alle baat bij om de samenwerking aan te gaan. Dit lokale netwerk voorkomt zo dus overbelasting op het net en voldoet aan alle industriële verwachtingen zoals de piekbelasting en 3 fasen krachtstroom.

Ook staan er plannen rond duurzame energie in het verschiet. “Lang konden we bijvoorbeeld geen zonnepanelen leggen op het dak van ons gebouw omdat de constructie te zwaar was, maar zonnepanelen worden steeds efficiënter met verschillende stralingshoeken.  Zo kunnen de panelen vlakker liggen en is er minder ballast nodig om deze op hun plek te houden. Dus nu is is het wel mogelijk om het volledige dak te bedekken. Dat combineren we dus waarschijnlijk met een batterij die stroom kan opvangen, en zelfs een lokaal netwerk om energie te delen op ons bedrijventerrein.”