Selectieprocedure Project 1825 - META-project

Je mag enkel deelnemen aan het project indien je volgende 3 rondes succesvol hebt afgelegd:

 • Schriftelijke selectie
 • Selectiegesprekken met ACTA
 • Selectiegesprekken met bedrijven voor META/1825

 

Selectieprocedure Project 1825 - META-project

Schriftelijke selectie

De schriftelijke selectie bestaat uit 2 cognitieve testen:

 • Test 1
  • Voor het project 1825 omvat de test:
   • elementaire wiskunde (niv 1e graag TSO)
   • algemene kennis natuurkunde
   • chemie (niv 2e + 3e graad TSO)
   • Je mag je verwachten aan onder andere berekeningen uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortels), inhouden berekenen, vergelijkingen oplossen, , een grafiek interpreteren en vraagstukken oplossen. Voor het gedeelte chemie, natuurkunde is parate kennis voldoende.
  • Voor het META-project is de test opgebouwd uit vier blokken:
   • Basis wiskunde (hoofdbewerkingen, metend rekenen, oplossingen vergelijken)
   • Toegepaste wiskunde ( vraagstukken oplossen met o.a. omtrek, oppervlakte, procentberekening, regel van drie)
   • Ruimtelijk inzicht (aanzichten, ontvouwingen, projecties)
   • Techniek- wetenschappen (basis fysica, basis techniek). Parate kennis is hiervoor voldoende.
 • Test 2
  • Logisch redeneren voor zowel 1825 als het META-project
  • Deze test bestaat uit het aanvullen van een rij dominostenen ( m.a.w. het aanvullen van cijferreeksen)

AL DEZE TESTEN WORDEN GEMAAKT ZONDER REKENMACHINE

Selectiegesprekken met ACTA

Op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst wordt tijdens een gesprek dieper ingegaan op jouw motivering om aan de opleiding te mogen deelnemen.

Selectiegesprekken met bedrijven 1825 of met bedrijven voor META

Tijdens deze gesprekken zal het bedrijf nagaan of jij past binnen hun bedrijfscultuur.
De stageplaatsen per project worden toegewezen aan de kandidaten in overleg met de bedrijven.