Projecten

ACTA organiseert opleidingen voor werkzoekenden ter bevordering en bescherming van de werkgelegenheid. De steeds sterker evoluerende technologische maatschappij dwingt er ons telkens weer toe om studenten meer vaardigheden bij te brengen. Daartoe zijn uiteraard de gekende systemen van werkplekleren en training- on- the- job de best denkbare oplossingen.

 

Projecten

Wij streven ernaar een beroepsspecifieke opleiding aan te bieden die de deelnemers de gelegenheid biedt zich om te scholen tot beginnende procesoperator of onderhoudstechnieker.

 • Alternerend werken en leren met verloning

Praktijkgerichte opleiding (deeltijd leren) gecombineerd met gestructureerde praktijkervaring ( deeltijds werken) geeft de deelnemers de kans om zich een job in de procesindustrie eigen te maken.

Hiervoor heeft ACTA 2 projecten lopen

 • Project 1825: opleiding tot procesoperator
 • META- project: opleiding tot onderhoudstechnicus

 

Selectieprocedure Project 1825 – META-project

 • Je mag enkel deelnemen aan het project indien je volgende 3 rondes succesvol hebt afgelegd:
 1. Schriftelijke selecties
 2. Selectiegesprekken met ACTA
 3. Selectiegesprekken met bedrijven voor META/ 1825

De schriftelijke selectie bestaat uit 2 cognitieve testen:

Test 1
 • Voor het Project 1825 omvat de test
 1. elementaire wiskunde (niv. 1e graad TSO)
 2. algemene kennis natuurkunde
 3. chemie (niv 2+ 3 e graad TSO)

Je mag je verwachten aan onder andere berekeningen uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortels), inhouden berekenen, vergelijkingen oplossen, , een grafiek interpreteren en vraagstukken oplossen. Voor het gedeelte chemie, natuurkunde is parate kennis voldoende.

 • Voor het META- project is de test opgebouwd uit vier blokken
 1. Basis wiskunde (hoofdbewerkingen, metend rekenen, oplossingen vergelijken)
 2. Toegepaste wiskunde ( vraagstukken oplossen met o.a. omtrek, oppervlakte, procentberekening, regel van drie)
 3. Ruimtelijk inzicht (aanzichten, ontvouwingen, projecties)
 4. Techniek- wetenschappen (basis fysica, basis techniek). Parate kennis is hiervoor voldoende.
Test 2
 • logisch redeneren voor zowel 1825 als het META- project

Deze test bestaat uit het aanvullen van een rij dominostenen ( m.a.w. het aanvullen van cijferreeksen).

 

AL DEZE TESTEN WORDEN GEMAAKT ZONDER REKENMACHINE

 

Selectiegesprekken met ACTA

Op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst wordt tijdens een gesprek dieper ingegaan op jouw motivering om aan de opleiding te mogen deelnemen.

Selectiegesprekken met bedrijven 1825 of met bedrijven voor META

Tijdens deze gesprekken zal het bedrijf nagaan of jij past binnen hun bedrijfscultuur.
De stageplaatsen per project worden toegewezen aan de kandidaten in overleg met de bedrijven.

Zin om in het avontuur van de wetenschap te springen? Schrijf je vlug nu in via het sollicitatieformulier.