Acta vzw
Ruiterijschool 9
B-2930 Brasschaat, Belgiƫ
Tel. +32(0)3 620 23 00
Fax +32(0)3 666 36 51
E-Mail acta.info@acta-vzw.be

voor werkzoekenden

ACTA organiseert opleidingen voor werkzoekenden ter bevordering en bescherming van de werkgelegenheid . De steeds sterker evoluerende technologische maatschappij dwingt er ons telkens weer toe om studenten meer vaardigheden bij te brengen. Daartoe zijn uiteraard de gekende systemen van werkplekleren en training-on-the-job de best denkbare oplossingen.
Wij streven ernaar een beroepsspecifieke opleiding aan te bieden die de deelnemers de gelegenheid biedt zich om te scholen tot beginnende procesoperator, onderhoudstechnieker of meet-en regeltechnieker.

  • Alternerend werken en leren met verloning

Praktijkgerichte opleiding (deeltijds leren) gecombineerd met gestructureerde praktijkervaring (deeltijds werken) geeft de deelnemers de kans om zich een job in de procesindustrie eigen te maken.

- Project 1825 : opleiding tot procesoperator

- META-project : opleiding tot onderhoudstechnicus

  • Opleidingsprojecten in samenwerking met VDAB:

- procesoperator
- meet- en regeltechnicus;