Acta vzw
Ruiterijschool 9
B-2930 Brasschaat, België
Tel. +32(0)3 620 23 00
Fax +32(0)3 666 36 51
E-Mail acta.info@acta-vzw.be

META-project (Mechanisch Talent)
Opleiding tot onderhoudstechnicus industriële installaties

Organisatie

Mechanische talenten blijken schaars maar zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Het META-project wil mechanische talenten begeleiden om zo de nodige competenties te ontwikkelen om later als onderhoudstechnicus in een industriële installatie aan de slag te gaan.
Deze opleiding is een combinatie tussen deeltijds leren en deeltijds werken. Het deeltijds leren vindt hoofdzakelijk plaats bij ACTA, voor een aantal praktijkgerichte vakken wordt gebruik gemaakt van lokalen te CVO Technicum Noord-Antwerpen.
Tijdens het deeltijds werken worden de deelnemers toevertrouwd aan één van de stagebedrijven waar elke deelnemer een peter toegewezen krijgt. Een peter zorgt ervoor dat de bedrijfsspecifieke vaardigheden, -handelingen én knowhow worden overgedragen. Het ‘leren’ in ACTA en het ‘werken’ in het bedrijf hebben immers een complementair karakter.

Tijdens het projectjaar wordt samengewerkt met:

De voordelen

  • Werkeloosheidsuitkering : tijdens de opleidingsdagen te ACTA ontvang je een werkeloosheidsvergoeding op voorwaarde dat je uitkeringsgerechtigd bent én er een contract van bepaalde duur (maand of interim) is afgesloten met het stagebedrijf.
  • Brutoloon: tijdens de opleidingsdagen in het stagebedrijf ontvangt de deelnemer een vergoeding per uur, eventuele shiftpremies en vakantiedagen;
  • Kilometervergoeding en eventueel vergoeding kinderopvang;
  • ACTA-getuigschrift : Onderhoudstechnicus industriële installatie; onderwijskwalificatie: Elektromechanica niveau 4.
  • Vrije keuze : na het beëindigen van de opleiding ben je niet gebonden aan het stagebedrijf.

Duur

Midden september start de opleiding. De opleiding duurt 12 maanden, waarvan 5 maanden opleiding en 7 maanden stage in één van de deelnemende bedrijven.

Info

Meer informatie over het META-project is terug te vinden in de brochure META (in pdf, bij 'download'). Ben je geïnteresseerd, vul dan het digitale sollicitatieformulier in (formulier). Voor meer info: neem contact op met de projectcoördinator Ilse Voeten of telnr.: 03/620.23.54.