PTW11BSCH

Warmteleer voor het onderwijs

De leerlingen krijgen onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is het verschil tussen warmte en temperatuur?
 • Als ik warmte toevoer, gaat de temperatuur dan altijd stijgen? Wat is het
 • Wat is het verschil tussen voelbare en latente warmte?
 • Wat zijn de 3 basisberekeningen in de warmteleer?
 • Wat is warmtetransport en door welke parameters wordt dit beïnvloed?
 • Waarom stoom als energiedrager, wat is de functie van een condensaatafscheider?
 • Hoe werkt een koelmachine?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van enkele veel gebruikte types warmtewisselaars?

Programma:

 • Warmte en temperatuur
 • Het begrip voelbare en latente warmte
 • Enkele eenvoudige berekeningen
 • Warmtetransport
 • Stoom, stoomtabellen, condensaatafscheiders
 • Koelmachines
 • Warmtewisselaars

Leerplandoelstellingen:

De leerlingen kunnen:

 • Proefopstellingen voorbereiden, uitvoeren en resultaten formuleren en toelichten
 • De verschillende fasen van de gebruikte elektromechanische
 • Onderzoeksmethoden in een zelf uitgevoerd experiment herkennen
 • Een onderzoeksvraag bij een eenvoudig elektromechanisch probleem formuleren
 • Experimenten of onderzoeksopdrachten uitvoeren aan de hand van een instructie
 • Tijdens de uitvoering, uitvoeringsfouten ontdekken en oplossingen formuleren
 • Gepaste hulpmiddelen en informatie gebruiken om gegevens te verzamelen, relaties te onderzoeken en resultaten voor te stellen
 • Reflecteren over de te bekomen resultaten en over de aangewende methode

Doelgroep:

Leerlingen uit het 6de of 7de jaar die in aanraking komen met procestechnieken, warmteuitwisseling, stoomproductie en koelkringlopen.

Voorkennis:

Een basis van fysische begrippen is noodzakelijk.

Vakgebied

ProcestechniekenProcestechnieken

Aantal dagen

1 dag

Locatie

Acta vzw - Campus Coppens

Ruiterijschool 9

2930 Brasschaat