MPVO11ACTA

Volumetrische pompen voor onderhoudstechniekers

Deze opleiding is gericht op het inzicht in gebruik en montagetechnieken van de verschillende types volumetrische pompen.

Doelstellingen

Na afloop van de opleiding zullen deelnemers in staat zijn om:

 • opbouw van de verschillende soorten volumetrische pompen te begrijpen
 • verschillende onderdelen van volumetrische pompen correct te vervangen en zo schade te vermijden en OH-kosten te verlagen
 • problemen i.v.m. goede werking vast te stellen en doelgericht op te lossen
 • schadebeelden te herkennen

Doelgroepen

Onderhoudstechniekers.

Programma

 • opbouw en werking van:
  • membraanpompen (mechanisch en PL aangedreven)
  • schottenpompen
  • lobbenpomp
  • plunjerpompen
  • tandwielpompen
 • montage-/demontagetechnieken van:
  • plunjerpompen
  • schottenpompen
  • lobbenpompen
  • membraanpompen
  • tandwielpompen
 • lezen van slijtagebeelden bij verschillende types pompen
 • inzicht in materiaalkeuzes i.f.v. product

Praktische informatie

 • vereiste voorkennis: basisopleiding mechanisch onderhoud
 • combinatie theorie en praktijk

Vakgebied

Mechanische techniekenMechanische technieken