EIE31ACTA

Basiselektriciteit: beveiliging van personen en installaties

Tijdens deze cursus ontdek je een aantal belangrijke aspecten van de beveiliging van installaties. In dit onderdeel behandel je onder andere het Joule – effect, magnetisme, overbelasting versus kortsluiting, smeltveiligheden, automaten, selectiviteit, en thermisch overbelastingsrelais. Minstens even belangrijk hier is de bescherming van de personen zelf. In dit deel bekijk je de bestaande reglementeringen en word je bewust gemaakt van het gevaar van elektrische energie en fouten die je kan maken in een elektrische installatie. Je leert eveneens hoe je jezelf beschermt tegen rechtstreekse én onrechtstreekse aanraking en wat een foutstroomkring betekent.

Verder zijn er nog andere begrippen rond beveiliging. Je ziet onder meer de actieve en passieve beveiliging en de verliesstroomschakeling. De cursus eindigt met uitleg over nog meer gevaren van elektriciteit (“Vitale vijf”). Nu weet je hoe je verantwoord om moet gaan met elektriciteit tijdens interventies in een installatie.

Doelstellingen

  • Hoe werken we veilig aan een elektrische verbruiker?
  • Wat zijn rechtstreekse en onrechtstreekse aanrakingen?
  • Hoe beveiligen we onszelf tegen elektrocutie en beveiligen we elektrische verbruikers tegen kortsluiting en overstroom?

Op één dag krijg je voldoende basiskennis over de gehele personenbeveiliging en het beveiligen van elektrische verbruikers.

Doelgroep

  • E&I onderhoud beginnend
  • E&I onderhoud ervaren
  • E&I engineering beginnend
  • E&I engineering ervaren

Praktische info

  • Voorkennis vereist: Cursus gelijk en wisselstroom.
  • Combinatie groepsleren en individuele praktische oefeningen

Vakgebied

Elektro-, meet- en regeltechniekenElektro-, meet- en regeltechnieken

Aantal dagen

1 dag