Project 1825

Opleiding tot procesoperator voor jongeren (tussen 18 en 25 jaar)

Het project heeft als doel jonge werkzoekenden op te leiden tot operatoren in de procesindustrie. Door praktijkgerichte opleiding (deeltijds leren) te combineren met gestructureerde praktijkervaring (deeltijds werken) krijgen zij de kans zich in de procesindustrie in te werken.

Project 1825

Organisatie

Jaarlijks worden 15 deelnemers toegelaten tot de opleiding die gebaseerd is op ‘deeltijds leren’ en ‘werkend leren’. Het onderdeel ‘deeltijds leren’ wordt georganiseerd in de opleidingslokalen van ACTA en omvat volgende vakken:

 • Wiskunde
 • Toegepaste fysica
 • Toegepaste chemie
 • Materiaalkennis
 • Veiligheid
 • Procestechniek
 • Procesbeheersing

Voor het component ‘deeltijds werken’ worden de deelnemers toevertrouwd aan één van de deelnemende bedrijven waar iedere deelnemer een peter toegewezen krijgt.

Zo werken wij samen met volgende stagebedrijven:

 • Agfa- Gevaert (Mortsel)
 • Exxonmobil Antwerpen
 • Janssen Pharmaceutica Geel
 • Total Belgium Ertvelde
 • Total Belgium Schoten
 • Total Raffinaderij Antwerpen

Verloning

De opleiding wordt erkend door VDAB. Gedurende de lesperiodes te ACTA heeft de deelnemer recht op kilometervergoeding en eventueel vergoeding voor kinderopvang. Tijdens het werkplekleren ontvangt de 1825-er een loon, eventueel aangevuld met bijkomende voordelen en premies die in de sector gelden.

Duurtijd

Midden september start de opleiding. Deze duurt 12 maanden, waarvan 5 maanden opleiding bij ACTA en 7 maanden stage in één van de deelnemende bedrijven. Het deeltijds leren eindigt in juni. In juli en augustus wordt voltijds gewerkt in het stagebedrijf met uitzondering van de vakantiedagen waarop de deelnemers rechten heeft verworven.