spacer
 

Selectieprocedure ingroeibaan

PROJECT 1825 - INGROEIBAAN PROCESOPERATOR
META-PROJECT – INGROEIBAAN ONDERHOUDSTECHNICUS

2019 - 2020

Je mag enkel deelnemen aan het project indien je volgende 3 rondes succesvol hebt afgelegd:

Schriftelijke selecties: 17 april 2019, 13 mei 2019, 17 juni 2019 en 26 augustus 2019

Selectiegesprekken met ACTA: 18 april 2019, 14 mei 2019, 18 juni 2019 en 27 augustus 2019

Selectiegesprekken met bedrijven voor project 1825: 9 juli 2019 en 29 augustus 2019

Selectiegesprekken met bedrijven voor META: 30 augustus 2019


De schriftelijke selectie bestaat uit twee cognitieve testen :

Project 1825 : Test 1 : elementaire natuurkunde, chemie, wiskunde en techniek

bestaat uit onder andere inhouden berekenen, vergelijkingen oplossen, berekeningen uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortels), een grafiek interpreteren en vraagstukken oplossen. Voor het gedeelte chemie, natuurkunde en techniek is parate kennis voldoende.

META-project : Test 1 : opgebouwd uit vier blokken

basis wiskunde (hoofdbewerkingen, metend rekenen, oplossen vergelijkingen);
toegepaste wiskunde (vraagstukken oplossen met o.a. omtrek, oppervlakte, procentberekening, regel van drie );
ruimtelijk inzicht (aanzichten, ontvouwingen, projecties);
techniek-wetenschappen (basis fysica, basis techniek). Parate kennis is hiervoor voldoende.

Project 1825 / META-project : Test 2 : logisch inzicht

bestaat uit het aanvullen van een rij dominostenen (m.a.w. aanvullen van cijferreeksen)

Al deze testen worden gemaakt zonder rekenmachine

Selectiegesprekken met ACTA:
Op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst wordt tijdens een gesprek dieper ingegaan op de motivering van de kandidaat om aan de opleiding te mogen deelnemen.

Selectiegesprekken met bedrijven 1825 OF Selectiegesprekken met META- bedrijven
Tijdens deze gesprekken zal het bedrijf nagaan of de kandidaat past binnen hun bedrijfscultuur.

De 15 stageplaatsen per project worden toegewezen aan de kandidaten in overleg met de bedrijven.

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be