spacer
 

Project 1825: ingroeibaan procesoperator voor werkzoekende jongeren

Het project heeft als doel jonge werkzoekenden tussen 18 en 25 jaar op te leiden tot operatoren in de procesindustrie. Door praktijkgerichte opleiding (deeltijds leren) te combineren met gestructureerde praktijkervaring (deeltijds werken) krijgen zij de kans zich in de procesindustrie in te werken.

Organisatie

Jaarlijks worden 15 deelnemers toegelaten tot de opleiding die gebaseerd is op ‘deeltijds leren’ en ‘werkend leren’. Het onderdeel ‘deeltijds leren’ wordt georganiseerd in de opleidingslokalen van ACTA en omvat de vakken:

  • Wiskunde
  • Toegepaste fysica
  • Toegepaste chemie
  • Materiaalkennis
  • Veiligheid
  • Procestechniek
  • Procesbeheersing

Voor de component ‘deeltijds werken’ worden de deelnemers toevertrouwd aan één van de stagebedrijven waar iedere deelnemer een peter toegewezen krijgt.

 

Voor het huidige projectjaar werken we samen met:

Duur

Midden september start de opleiding. Die duurt 12 maanden, waarvan 5 maanden opleiding bij ACTA en 7 maanden stage in één van de deelnemende bedrijven. Het deeltijds leren eindigt in juni. In juli en augustus wordt voltijds gewerkt in het stagebedrijf, met uitzondering van de vakantiedagen waarop de deelnemer rechten heeft verworven.

Verloning

De opleiding wordt erkend door de VDAB. Gedurende de lesperiodes te ACTA heeft de deelnemer recht op km-vergoeding en eventueel vergoeding kinderopvang. Tijdens de werkperiodes ontvangt de 1825-er een loon, eventueel aangevuld met bijkomende voordelen en premies die in de sector gelden.

Info

Meer informatie over project 1825 is terug te vinden in de brochure 1825 (in pdf, bij 'download'). Ben je geïnteresseerd, vul dan het sollicitatieformulier in (sollicitatieformulier ingroeibaan) en mail het aan 1825@acta-vzw.be.  Voor meer praktische  informatie: neem contact op met de projectcoördinator, Dirk Maes (telnr.: 03/620.23.11).

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be