spacer
 

ACTA samenwerking met sectorale fondsen en aanverwante organisaties

Als netwerkorganisatie verbindt Co-valent verschillende partners rond één gemeenschappelijke missie: “Developing talents creates chemistry!”.
Wij ondersteunen en stimuleren competentieontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en risicogroepen in de sector chemie, kunststoffen, life sciences. Naast de eigen dienstverlening aan de sector ondersteunt Co-valent ook paritair gestructureerde sectororganisaties als ACTA.

Bekijk onze dienstverlening op www.co-valent.be.

 


Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek: 02 476 16 76.

Hoe de premie aanvragen?

 

IPV is het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Werknemers uit paritaire comités 118 en 220 kunnen aan voordelige tarieven deelnemen aan geselecteerde opleidingen bij erkende lesgevers (zoals ACTA). Voorwaarden en werkwijze vindt u bij de opleidingen zelf op www.ipv.be/zoek.

Gebruik het logo ‘Erkende bouwopleiding’ van het fvb

… in uw communicatie naar bouwbedrijven:
ACTA vzw is erkend als opleidingscentrum door fvb-ffc Constructiv, het opleidingsfonds van de bouwsector. Bedrijven en arbeiders van de sector (PC 124) krijgen financiële voordelen wanneer ze opleidingen volgen. Contacteer uw regionaal fvb-kantoor voor meer info.”

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be