spacer
 

Regeltechniek introductie

« Terug naar Elektro-, Meet- & Regeltechnieken

Referentie: ARI11ACTA

Optimaal een proces regelen beperkt de storingen en bespaart geld.

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen

 • Welke parameters van mijn proces zijn bepalend voor een optimale regeling?
 • Welke soorten regelaars worden er gebruikt?
 • Hoe kunnen we een regelaar optimaal instellen?
 • Welke regelstrategieën kunnen we gebruiken om de storingen optimaal weg te werken?

Resultaatgerichte doelstelling

In een tweedaagse cursus brengen wij u de basiskennis en vaardigheden bij om een regelkring optimaal te tunen?

Doelgroep

Deze cursus is zeer geschikt voor:

 • M&R technici, ingenieurs (chemie, voeding, farmacie, ……)
 • Planningsingenieurs, testers, … van contractoren (chemie, voeding, farmacie, ….)

Programma

 • Basisbegrippen van regeltechniek.
 1. Samenstelling van een regelkring: sensor, actor, standaardsignalen.
 2. Bediening van een regelaar.
 3. Proportionele band, integratie- en differentiatietijd.
 • De regelaar.
 1. Soorten: P, PI, PID.
 2. Instellen van een regelaar.
 3. Reacties op storingen.
 • Processen.
 1. Proceskarakteristiek: dode tijd, tijdconstante.
 2. Nulde-orde-proces, eerste-orde- proces, tweede-orde-proces, etc.
 3. Tunen regelkring met Ziegler-Nichols, offereins, Schäfer-Pressler, oscillatie en experimentele methode.
 • Soorten regelkringen: single loop, split-range, cascade, feed-forward, verhoudings, multivariabele regelkringen
 • Praktijk: bedienen en tunen van regelkringen voor temperatuur, niveau, druk, debiet, cascade, split-range.

Indien voor u mogelijk, mag u voorbeelden uit uw eigen werkomgeving meenemen

Trainers

Deze cursus valt onder de afdelingsmanager: Van Krieken Eddy (tel 03/6202316, e-mail: eddy.van.krieken@acta-vzw.be
Alle lesgevers binnen dit vakgebied beschikken allen over meerdere jaren praktijkervaring.

Praktisch

 • Voorkennis: omzetten en uitrekenen van formules (basiswiskunde), gebruik multimeter, meettechnieken, regelventielen
 • Werkwijze: groepsleren + individuele praktische oefeningen
 • Duur: 2 dagen

Meer info:

Tel. 03 6202300
E-mail: acta.info@acta-vzw.be

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - België - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be