spacer
 

Operationeel veiligheidsgedrag voor beginnende leidinggevenden

« Terug naar Veiligheidstechnieken

Referentie: VOV41ACTA

Een praktische gedragstraining : Valideren van eigen- en groepscompetenties op de werkvloer

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen

 • Wat is operationele veiligheid, toch niet weer iets nieuws?
 • Waarom operationele veiligheid, er zijn toch al genoeg voorschriften en programma’s rond veiligheid?
 • Hoe gaan we in groep en individueel praktisch om met de complexe materie van veiligheid op de werkvloer in de procesindustrie?
 • Wordt er rekening gehouden met mijn mening en ervaring?
 • Leer je jouw collega’s veilig, verantwoord te werken?
 • Waarom en hoe risico´s opsporen, evalueren, reduceren of voorkomen ?
 • Welke is het juiste gebruik van het juiste PBM ?
 • Wat is het gewenste veiligheidsgedrag ?
 • Wat beïnvloedt het menselijk gedrag?
 • Wat is het effect van een goede communicatie binnen een team op veiligheid?

Resultaat gerichte doelstelling

 • De opleiding is erop gericht de complexe veiligheidsmaterie op de werkvloer zowel individueel als in groep te analyseren en hieruit steeds verantwoorde en veilige besluiten te trekken voor het team- en individuele handelen.
 • De deelnemers zullen in de waarheidsgetrouwe procesinstallatie situaties herkennen waardoor ze zelf hun groeps- en individuele competenties kunnen toetsen.
 • Sterke en minder sterke punten worden door de cursisten zelf herkend en besproken.
 • Valideren (= toetsen en verrijken) van eigen- en groepscompetenties
 • Competenties i.v.m. teamwerk, probleem oplossen, risicobeoordeling, werkvoorbereiding, werkverdeling, shiftoverdracht, communicatie, zelfstudie, opleiden, …. worden getoetst.
 • Tijdens de opleiding zullen de leidinggevenden technische en operator taken krijgen, waardoor ze beter kunnen inschatten wat het nu effectief inhoud om als operator veilig te werken in een complexe technische omgeving.
 • Er wordt bekeken hoe je mensen in een team kan sturen naar veiliger werken.

Doelgroep

De doelgroep zijn (beginnende) leidinggevenden uit de chemische of petrochemische industrie.

Programma

Tijdens de cursisten-gestuurde praktische opleiding zullen de cursisten operator taken uitvoeren in een draaiende procesinstallatie, waarbij volgende zaken aan bod komen:

 • risicobeheersing,
 • collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • signalisatie / pictogrammen;
 • veiligheidsattituden
 • belang van sociale invloed op de werkvloer
 • organisatie van het werk (werkvoorbereiding, teamwerk,…)
 • oplossingsgericht denken
 • nauwkeurigheid en orde
 • noodreflexen
 • communicatie
 • bevorderen van veilig werken

Doel is het gewenste veiligheidsgedrag te stimuleren en te bespreken. Het hoe iets op de meest veilige manier wordt uitgevoerd, is de vraag die constant op de lippen ligt.

Trainers

De lesgevers beschikken over meerdere jaren praktijkervaring

Praktisch

 • Voorkennis: basisveiligheid
 • werkwijze: Praktische opleiding in een draaiende procesinstallatie
 • maximaal 10 personen

Meer info:
Tel. 03 6202300
E-mail: acta.info@acta-vzw.be

 

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be