spacer
 

Destillatie voor raffinaderijen

« Terug naar Procestechnieken

Referentie: PDRA11ACTA

Welke speciale destillatietechnieken vinden we in een raffinaderij?

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen

 • Voor welke producten is destilleren een geschikte scheidingstechniek?
 • Welke fysische begrippen vormen de basis van het destilleren?
 • Hoe gaan we van een enkelvoudige destillatie naar een industriële destillatiekolom?
 • Wat als we multicomponentenmengsels gaan destilleren, hoe gaan we scheiden in fracties
 • Hoe ziet de binnenkant van een kolom eruit, wat zijn de voor- en nadelen van verschillende systemen?

Resultaatgerichte doelstelling

U gaat, vertrekkende vanuit enkele fysische begrippen, de werking leren van een industriële destillatiekolom en van de complexe kolommen die specifiek in raffinaderijen gebruikt worden. U weet welke parameters impact hebben op de kwaliteit van de scheiding en op het energieverbruik. De theoretische basis wordt ondersteund met practica aan de simulator en de aan glazen destillatiekolom.

Doelgroep

Deze cursus is zeer geschikt voor:

 • Beginnende operators die het destillatieproces willen leren kennen.
 • Ervaren operators die hun kennis willen opfrissen.
 • Operators die de overstap maken van buitenoperator naar bordoperator.
 • Ingenieurs en chemici die de werking van het industriële destillatieproces beter willen leren kennen.

Programma

 1. Indeling van de stoffen
 2. Het begrip dampspanning, totaaldruk, partieeldruk, kookpunt toegepast op binaire en multicomponentenmengsels
 3. Van enkelvoudige destillatie via rectificatiekolom naar fractioneerkolom
 4. Methode van McCabe-Thiele
 5. Inbouwelementen: schotelsystemen, gestorte pakking, structuurpakking
 6. Regelsystemen
 7. Workshop aan glazen labo kolom

Trainers

Deze cursus valt onder de afdelingsmanager procestechnieken, Patrick Dierckx  Alle lesgevers binnen dit vakgebied beschikken over meerdere jaren praktijkervaring.

Praktisch

 • Voorkennis: geen specifieke voorkennis vereist
 • Werkwijze: theorie, computersimulatie en praktijktraining aan de labokolom
 • Duur: basis cursus: 3 dagen

Meer info:
Tel. 03 6202300
E-mail: acta.info@acta-vzw.be

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - België - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be