spacer
 

Basiscursus Explosiebeveiliging

« Terug naar Elektro-, Meet- & Regeltechnieken

Referentie: EEXA11ACTA

De cursus behandelt essentiële basiskennis over explosiebeveiliging. De cursus steunt op de recentste richtlijnen en normen  (ATEX 114 en 153)

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen

 • Welke richtlijnen van toepassing zijn?
 • Verband tussen Atex 114 en Atex 153
 • Hoe Atex zonering bepalen?
 • Is mijn apparatuur geschikt voor de zone?
 • Wat zijn de potentiële ontstekingsbronnen?
 • Hoe een ontstekingsanalyse maken.
 • Wat houdt een EVD in?

Resultaatgerichte doelstelling

In één dag brengen wij u een basiskennis over ATEX en kaderen dit binnen de regelgeving.

Doelgroep

Deze cursus is zeer geschikt voor:

 • Alle personeelsleden, ook leidinggevende productie, van bedrijven waar brandbare en/of explosieve producten aanwezig zijn.

Programma

 • Voorbeelden van incidenten
 • Wat is een explosie? Gas en stofexplosie?
 • Wat zijn mogelijke ontstekingsbronnen?
 • Veiligheidsrelevante eigenschappen van producten (vlampunt, explosiegrenzen, zelfontstekingstemperaturen…)
 • Verschillende zones en zoneringsplan (gas+stof)
 • Wetgeving ATEX 114 en 153
  • Belang voor de bedrijfsvoering, inspectie en onderhoud
  • Verschil economische en sociale richtlijn
  • Verschil elektrische en niet-elektrisch materiaal
  • Verschil recent en oud materiaal (vòòr invoering ATEX wetgeving)
 • Beveiligingsmaatregelen: primaire, secundaire, tertiaire en organisatorische
 • Herkenning en verklaring kenplaatgegevens ATEX materiaal, enkele voorbeelden
 • Impact van de regelgeving op de werkzaamheden in explosiegevaarlijke zones, herkennen van risico’s
 • Overzicht beveiligingswijzen (algemene benadering)

Indien voor u mogelijk, mag u voorbeelden uit uw eigen werkomgeving meenemen

Trainers

Deze cursus valt onder de afdelingsmanager: Van Krieken Eddy (tel 03/6202316), e-mail: eddy.van.krieken@acta-vzw.be.  Alle lesgevers binnen dit vakgebied beschikken allen over meerdere jaren praktijkervaring.

Praktisch

 • Voorkennis: Basis elektrische en/of mechanische achtergrond
 • Werkwijze: groepsleren + bespreking praktische voorbeelden
 • Duur: 1 dag

Meer info:
Tel. 03 6202300
E-mail: acta.info@acta-vzw.be 

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - België - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be