ACTA maatregelen Covid-19

Om de lesactiviteiten veilig te laten doorgaan, houden we de laatste updates en maatregelen nauwlettend in het oog. Experten blijven het erover eens dat we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. Om van ACTA een veilige (werk)plek te maken, hebben we maatregelen uitgeschreven die we graag met jullie delen.

ACTA maatregelen Covid-19

Preventieve maatregelen

Het basisprincipe luidt: ‘voel je je ziek, of is één van je gezinsleden ziek, informeer ACTA en blijf thuis. Ook als je niet erg ziek bent, maar wel symptomen vertoont als hoest, koorts, … neem je contact op met je werkgever, ACTA en consulteer een arts.

Verplichte maatregelen

3 basisregels 

 • Social distancing(1ste beschermingsniveau, art. 5 welzijnswet) 
 • Handhygiëne
 • Mondmaskers altijd op, behalve op je werkplek (bureau) indien de social distancing kan gegarandeerd worden

Extra maatregelen voor cursisten op ACTA

Vooraf

 • Indien nodig voor de cursus, neem liefst zelf helm en bril mee
 • Voorzie werkkledij met lange mouwen. ACTA voorziet tijdelijk geen werkkledij
 • Voorzie minstens 1 mondmasker (2 maskers is aangeraden bij veel praktijklessen)
 • Voorzie bij kouder weer voldoende warme kledij (ramen van leslokalen blijven open voor voldoende verluchting)

Vervoer

 • Busvervoer: maximum één persoon per rij, geschraagd de zitplaatsen benutten. Gebruik van mondmaskers is verplicht op openbaar vervoer.
 • Carpooling: maximum 2 personen per wagen, één per zetelrij, geschraagd plaatsnemen
 • Barelen zullen open staan bij aankomst en wegrijden (geen gebruik jetons)

Bij aankomst

 • Hou voldoende afstand bij aankomen op ACTA (minimum 1,5m)
 • Draag je mondmasker
 • Maar 1 persoon tegelijkertijd in inkomsas
 • Maximum 2 personen in inkomhal
 • Respecteer in leslokalen de wettelijke afstanden (ifv maximum aantal toegelaten personen)

Aanmelden

 • Geef je naam en bedrijf door aan de onthaalmedewerker
 • Ontsmet je handen
 • Ga rechtstreeks naar je lokaal

Betreden praktijkhal

 • Ontsmet je handen voor betreden
 • Ontsmet toetsenborden/muis voor en na gebruik
 • Verzamel gebruikt werkgerief op een aangeduide plaats nadat je het ontsmet hebt, ontsmet eventueel ook tussendoor
 • Probeer ten allen tijde de social distance van minimum 1,5m te respecteren
 • Draag steeds een mondmasker
 • Ontsmet je handen opnieuw bij het binnengaan van het lokaal
 • Volg instructies docent

Pauzes

 • Volg steeds instructies docent i.v.m. bediening dranken
 • Tracht pauzes zo veel mogelijk in buitenlucht te nemen
 • Rook enkel op daarvoor voorziene plaatsen

Lunchpauzes

 • Ontsmet de handen voor binnengaan
 • Neem enkel plaats op de aangeduide plaatsen

Toiletbezoek

 • Ontsmet de handen voor binnengaan toiletten
 • Respecteer het maximum toegestaan aantal personen
 • Ontsmet na toiletgebruik de bedieningsknoppen

 

Extra maatregelen voor opleidingen op locatie

Wat wordt door ACTA voorzien?

 • De docent zal door Acta voorzien worden van de nodige beschermingsmiddelen (mondmaskers, handschoenen en ontsmettende handgel)
 • Bij praktijklessen zal de docent steeds zijn/haar handen ontsmetten vóór het binnentreden van de praktijkomgeving, evenals bij het verlaten.

Wat verwacht ACTA van haar klant?

Op voorhand

 • Vooraanmelding van docent zodat toegang vlot kan verlopen
 • Gegevens van de contactpersoon ter plaatse en plannetje met juiste adres/toegangsgegevens/parkeermogelijkheden om aan de docent te bezorgen
 • Indien van toepassing, de mogelijkheid bekijken om online de veiligheidsfilm/-test (voor toegang site) te doorlopen
 • Veiligheidsinstructies die op de locatie van toepassing zijn met duidelijke afspraken rond toiletgebruik, pauzes en nuttigen lunch

Op de dag zelf

 • Een voldoende groot leslokaal waar de social distancing gegarandeerd kan worden
 • Gedesinfecteerde desk en materialen voor de docent
 • Voldoende product zodat de docent ook tussenin desk en materialen kan ontsmetten
 • Cursisten worden door de klant zelf voorzien van geschikte mondmaskers en hebben een verplichting deze te dragen indien social distancing niet kan worden behouden
 • Bij praktijklessen ontsmetten de cursisten steeds hun handen vóór het binnentreden van de praktijkomgeving, evenals bij het verlaten
 • Info rond aansluiting van PC/beamer/geluid is in het lokaal aanwezig.

De docent heeft te allen tijde het recht een cursist de toegang tot de opleiding te weigeren indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden. Indien u als klant niet aan de voorwaarden COVID-19 kan voldoen en een oplossing uitblijft, heeft onze docent het recht de opleiding stop te zetten.

De beschreven maatregelen en richtlijnen kunnen worden aangepast naargelang de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en de gezondheidsexpert.

 

 

Op zoek naar een opleiding? Bekijk snel ons aanbod

Ons aanbod
Op zoek naar een opleiding? Bekijk snel ons aanbod